h

SP Heerlen klopt

14 november 2015

SP Heerlen klopt

Foto: Dominique Ducornez

De klopclub ging weer op pad in Heerlen. Deur aan deur werden er in Mariagewanden 64 handtekeningen opgehaald bij mensen die ons steunen in onze strijd voor een samenleving waar meer gelijkheid en solidariteit bestaat. Mensen die vóór het invoeren van een miljonairsbelasting zijn. Daarmee komt het eindtotaal in Heerlen inmiddels op zo'n 1300 handtekeningen.

10 % van de Nederlanders bezit momenteel 66 % van alle rijkdom in ons land. Zo'n groot verschil tussen arm en rijk kán volgens de SP niet in een welvarend land als Nederland. Nergens is het belastingtarief op vermogens zo laag als hier. Door dat tarief met een paar procent te verhogen krijgt de overheid meer inkomsten, waardoor er minder bezuinigd hoeft te worden. Dat zou de SP eerlijker vinden.

Foto: Dominique Ducornez
We hebben ons gisteren wel afgevraagd of we de wijk wel in konden gaan. In Parijs had immers een afschuwelijke en te veroordelen slachtpartij onder onschuldige burgers plaats gevonden. We realiseerden ons dat we juist op zo een moment de buurten in moeten.

'Kloppen' is namelijk een bewuste, structurele en ideologische keuze om dichtbij mensen te staan. Zo horen we waarover mensen zich zorgen maken. Zo toetsen we onze eigen zorgen en ideeën. En dat moeten we zéker doen als er heftige en ingrijpende dingen gebeuren. In Nederland of ergens anders op de wereld. Dat dit een goede keuze was, bleek uit verschillende reacties die we aan de aan de deuren hoorden.

U bent hier