h

Ron Meyer als nieuwe partijvoorzitter gekozen tijdens XXI SP-congres.

29 november 2015

Ron Meyer als nieuwe partijvoorzitter gekozen tijdens XXI SP-congres.

Foto: SP Maarssen

Het XXI SP-congres, dat 28 november in Maarssen  bijeen was, heeft een nieuw partijbestuur gekozen. De aanwezige afgevaardigden uit het hele land, wezen hierbij Ron Meyer aan als voorzitter van de Socialistische Partij. Aan het begin van het congres werd door Emile Roemer uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Jan Marijnissen. Last but not least, stemde het congres in met de resolutie ‘We gaan het doen’ . Daarin zet de SP de politieke en organisatorische lijnen uit voor de komende jaren. Zo bevat het onder andere voorstellen voor het werven van leden, het oprichten van nieuwe afdelingen, het uitbreiden van de jongerenorganisatie en het versterken van het wetenschappelijk bureau.

Jan Marijnissen was sinds 1988 voorzitter van de SP.  "Hij voerde een lange strijd om van de SP een grote partij te maken", zo memoreerde Emile Roemer. "Met opofferingsgezindheid heeft Jan de partij groot gemaakt. Hij stond er als dat nodig was. Jaar in jaar uit. Vele duizenden SP'ers hebben geleerd van zijn analytisch vermogen, politiek inzicht en organisatorisch talent.... Hij vormde de SP om van een groep dappere mensen in lokale afdelingen maar in een nogal stuurloze federatie tot een strijdlustige volkspartij met honderdduizenden kiezers, tienduizenden leden, duizenden activisten,
honderden volksvertegenwoordigers en tientallen bestuurders" aldus Roemer.

Volgens Roemer dragen de door Marijnissen ingevoerde werkwijzen en mentaliteit nog altijd bij aan het succes van de SP.  De deuren langs, schouder aan schouder staan met de mensen die een beroep op je doen. Discipline, altijd een stap extra zetten, kritiek en zelfkritiek.  Successen vieren en altijd nadenken over de volgende stap.

Namens alle leden van de SP bedankte Emile
Roemer de vertrekkend voorzitter met de hoogste onderscheiding die de partij kent: de Gouden Tomaat.

Daarna werd het nieuwe Partijbestuur gekozen. Hans van Heijningen, Rosita van Gijlswijk, Maarten Hijink, Bart van Kent, Renske Leijten, Ronald van Raak, Tjitske Siderius, Pim Siegers, Lieke Smits, Arjan Vliegenthart, Patrick Zoomermeijer werden in het nieuwe
partijbestuur gekozen. Naast hen, bestaat het partijbestuur van de SP uit 20 regiovertegenwoordigers en uit de fractievoorzitters in de Eerste- en Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Ron Meyer werd door de afgevaardigden gekozen tot nieuwe voorzitter van de landelijke SP.  Als Heerlense afdeling zijn we natuurlijk ontzettend trots op dit resultaat en we wensen Ron dan ook van ganser harte succes toe in deze nieuwe rol. Dat de partij onder zijn leiding op een inspirerende verder zal groeien als onderdeel van die solidaire samenleving die ons allen voor ogen staat!

Na zijn verkiezing als nieuwe voorman van de partij, zei hij onder andere het volgende: "Gekozen worden - in een fabriek vol socialisten - is heel bijzonder en een ongelofelijke eer. Het is een verplichting tot bescheidenheid, inspanning én dienstbaarheid. Sharon Gesthuizen en ik hebben een marathon gelopen. Dwars door het land. Het was af en toe een pittige wedstrijd maar laten we afspreken dat we straks aan het einde van dag de poorten van dit prachtige pand schouder aan schouder verlaten. De SP is meer dan de som der delen. Onze teamgeest maakt het verschil!'

Tot slot werd er gesproken over de voorliggende Congresresolutie ‘We gaan het doen’. Afgevaardigden lichtten de door hun afdelingen voorgestelde ammendementen en moties toe, de congrescommissie gaf hierop een reactie en daarna werden de voorstellen in stemming gebracht. Opvallend daarbij was dat de jongeren uit Rood konden rekenen op veel steun uit de zaal toen ze vroegen om meer middelen om deze groepering binnen de partij een goede basis tot verder ontwikkelen te bieden. Verder werden op verschillende momenten voorstellen gedaan om meer aandacht te besteden aan de scholing van leden, kader en bestuurders ter versterking van de partij. Na de stemrondes werd de resolutie door het congres aangenomen.

U bent hier