h

Gefeliciteerd Vrieheide!

28 december 2015

Gefeliciteerd Vrieheide!

Foto: Marianne van Oosterhout / Italielaan Vrieheide

Na een jarenlange strijd  tegen een onwenselijke parkeersituatie door een aantal bewoners uit de Unescostraat en de Italiëlaan in de wijk Vrieheide,  is er nu eindelijk succes geboekt! De gemeente gaat medewerking verlenen aan de eigen initiatieven van de bewoners om onder andere het parkeren in de voortuin van bepaalde huizen mogelijk te maken. De bewoners hebben aangegeven deze proef grotendeels zelf te willen aanleggen en bekostigen.

De parkeerdruk in de Italiëlaan is erg hoog terwijl in de Unescostraat nog voldoende parkeercapaciteit aanwezig is. Veel parkeerplekken liggen uit het zicht van de woningen. Er is sprake van diefstal, brandstichting en schade aan auto’s. Daarnaast is er in de Italiëlaan wel ruimte voor een blusvoertuig van de brandweer maar is er onvoldoende ruimte om hun redvoertuig er op te kunnen stellen. Dit alles zorgt voor een zeer onveilig gevoel bij de bewoners.

Mede daarom zal de Unescostraat ook gedeeltelijk opengesteld worden zodat de sociale controle en daarmee het gevoel van veiligheid wordt vergroot.

De medewerking aan dit project vloeit voort uit het door de gemeenteraad in 2014 vastgestelde masterplan “Buurtbusiness; energie voor Vrieheide” en uit gesprekken die SP wethouder Peter van Zutphen in de wijk en in het gemeentehuis met betrokken bewoners voerde. Het plan zet in op maatschappelijke initiatieven en projecten. Het doel is een transformatie van het gebied die met particuliere initiatieven tot stand gebracht wordt. Met de aanpak in de Italiëlaan en de Unescostraat worden drie buurtinitiatieven in de openbare ruimte mogelijk gemaakt.

De SP juicht toe dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte in hun eigen leefomgeving. De SP steunt deze en soortgelijke initiatieven van buurtbewoners dan ook van harte!

 

 

 

U bent hier