h

Parkeren in Heerlense buurten, een probleem voor zorgverleners

20 december 2015

Parkeren in Heerlense buurten, een probleem voor zorgverleners

Foto: Hannie Vaessen

Ambulante zorgverleners in Heerlen hebben steeds vaker te maken met een gebrek aan parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de woning  of  de  flat waar ze zorg moeten leveren. De 82-jarige bewoner, de heer Raps uit Heerlerbaan besloot actie te ondernemen nadat zijn zorgverlener een fikse parkeerboete kreeg.

 ,,Ze liet haar auto op een laad- en losplek staan, omdat in de omgeving van de flat geen andere parkeerplaats te vinden was”, vertelt Raps. Naar aanleiding van zijn signaal zijn de SP-raadsleden Hannie Vaessen en Sedai Bayraktar de heer Raps thuis gaan opzoeken om meer te weten te komen over dit probleem en de gevolgen ervan.

In de gemeente Heerlen verlenen dagelijks vele zorgmedewerkers hulp aan bewoners in hun thuissituatie. De zorg aan huis vindt vrijwel 24 uur per dag plaats. Deze aantallen zullen toenemen nu steeds meer ouderen langer thuis moeten blijven wonen.

Om de parkeerproblemen  goed in kaart te brengen zijn de SP-raadsleden in november jongstleden met een onderzoek onder medewerkers van de thuiszorg gestart. Verwachting is dat het onderzoek eind december wordt afgerond. De resultaten zullen worden aangeboden aan het Heerlense college tijdens de behandeling van de parkeernota in januari 2016 en zullen ook op deze website gepubliceerd worden.

Oproep: speelt dit probleem ook bij u in de buurt of  in uw werkgebied, meldt dit dan via de mail aan  h.vaessen@heerlen.nl of s.bayraktar@heerlen.nl.

U bent hier