h

Super Saturday: een groot succes!

20 december 2015

Super Saturday: een groot succes!

Foto: Dominique Ducornez

Zaterdag 19 december kwamen meer dan 50 SP-ers uit Heerlen en uit de Limburgse regio in het SP-huis bijeen om in het kader van de landelijke actie  ‘Er is genoeg voor Iedereen’ steun te vragen voor de invoering van een  Miljonairsbelasting. De inwoners van de wijken Schandelen, Grasbroek, Musschemig en Beersdal werden hiervoor bezocht. Naast genoemde SP-ers, was er ook een delegatie van de Belgische PvdA aanwezig, een afgevaardigde van de SP afdeling Sneek én sloot fractievoorzitter Emile Roemer bij deze actie aan!

Vooraf werd deze dag aangekondigd als ‘Super Saturday’ en dat werd het ook. Sinds ruim een jaar, is de Klopclub van de SP Heerlen hiervoor op pad gegaan. De stad werd doorkruist. Van Molenberg tot aan Mariagewanden en van Zeswegen tot Bekkerveld. Zoals in alle wijken die we tot nu toe hebben bezocht, was men ook nu enthousiast over het doel van de actie en sprak men volop steun uit. 87% van de mensen die we gesproken hebben, steunt het invoeren van een Miljonairsbelasting en daarmee een rechtvaardigere bijdrage van miljonairs en multinationals aan de samenleving. Men herkende de constatering dat rijken steeds rijker worden en armen steeds armer en dat daarmee het verschil steeds groter wordt. ‘Onaanvaardbaar en onacceptabel’ vond men dat.

Tijdens de gesprekken die we aan de deur voerden, vroegen we ook waar men de extra belastingopbrengst aan zou willen besteden. De trend daarin is duidelijk: aan de verpleeghuiszorg, het onderwijs en armoedebestrijding. Men is vóór afschaffing van het jeugdloon en vóór verbetering van de inzet van de Thuiszorg. Terreinen waar, door forse bezuinigingen van dit kabinet, alsmaar geld wordt weggehaald of waarin te weinig geïnvesteerd wordt. In veel van deze gesprekken ging het ook over de steeds hoger wordende premie van de ziektekostenverzekering en het eigen risico dat onbetaalbaar wordt. De zorgen van veel mensen hierover nemen hand over hand toe.

Gisteren hebben we de 2000ste steunbetuiging binnen gehaald vóór de invoering van een Miljonairsbelasting.  Daar zijn we als afdeling super trots op. Jennifer, een

studente uit Schandelen zette deze symbolische handtekening. Ze onderstreepte dat ze het geld dat door een Miljonairsbelasting beschikbaar komt, zou willen besteden aan studiefinanciering en aan de afschaffing van het jeugdloon. Ze baseerde dit op haar eigen ervaring hiermee.

Emile Roemer liep tijdens kloppen met ons mee en, voor wie eraan mocht twijfelen: hij toonde zich een ervaren klopper. De mooiste reactie hierover aan de deur was: ‘Goh mijnheer Roemer, u komt écht naar de mensen toe!’. En dat geldt voor de hele SP: niet alleen twee weken voor de verkiezingen, maar altijd en overal zijn we aanwezig. Om te praten met de mensen en vooral: om naar hen te luisteren. Naar wat hen bezig houdt en hen zorgen baart.

De conclusie van Emile na afloop van Super Saturday was: ‘Kloppen werkt en het gééft energie. Aan onszelf en aan de mensen waar we mee praten: er is hoop en het kán anders!’  

Na afloop ging een grote delegatie naar het Glazen Huis op het Pancratiusplein in Heerlen. Daar boden Emile Roemer en Ron Meyer een cheque ter waarde van € 3.700,- aan. Dit bedrag was het totaal van de opbrengst van de Solidariteitsdag van de SP in Heerlen en een donatie van de SP fractie in de Tweede Kamer. En daarmee werd één van de uitgangspunten van de SP in praktijk gebracht: solidariteit!

U bent hier