h

SIBELCO: een onverzadigbare Moloch

21 maart 2016

SIBELCO: een onverzadigbare Moloch

Foto: Yolanda Claessens

In 2009 werd er een zogenaamd Masterplan vastgesteld voor herinrichting van de zandafgravingen op de Brunssummerheide door Sibelco.  Partijen werden het hierover eens. Daarna werd er gewerkt aan een plan om het vastgestelde eindresultaat te bereiken, een zogenaamd Plan van Transformatie voor de Sibelcogroeve.  Sibelco liet zich in dit proces echter opnieuw van haar slechtste kant zien en trok zich weinig aan van de gemaakte afspraken. Het bedrijf wil nu opeens tot 2035 doorgaan met zandwinningsactiviteiten terwijl de einddatum van de huidige vergunningen  2020 is. Daarnaast wil Sibelco ook een veel groter deel van de laatste overgebleven  Mijnsteenberg afgraven. Daardoor zullen omwonenden vele jaren langer met overlast zitten. Bovendien leidt de houding van  Sibelco ertoe dat het vertrouwen in een breed gedragen eindplan nog maar heel klein is.

De SP was, is en blijft bij het standpunt dat het in 2009 vastgestelde Masterplan leidend moet zijn. Over dit plan was immers overeenstemming tussen alle betrokken partijen.

Halverwege dit jaar wordt het Transformatieplan besproken in de gemeenteraad van Heerlen. Maar eerst gaat de SP samen met omwonenden de komende weken actievoeren om een vuist te kunnen maken tegen de onverzadigbare Moloch Sibelco en het Plan van Transformatie, zoals het er nu ligt. Hiervoor worden in de wijken die rondom de zandgroeve liggen van deur tot deur handtekeningen verzameld. Daarmee wil het actiecomite "Buursibelco" de Provincie van de absurdheid van het Transformatieplan overtuigen.

Ook u kunt uw handtekening voor een herziening van het plan en daarmee voor het behoud van de mijnsteenberg en een prachtig natuurgebied ook zetten. Dan kan dit digitaal via: STOP UITBREIDING SIBELCO GROEVE IN HEERLEN            

Doen!

U bent hier