h

OVER 'OVERSCHOTTEN' OP ZORGGELDEN BIJ SOMMIGE GEMEENTEN

16 mei 2016

OVER 'OVERSCHOTTEN' OP ZORGGELDEN BIJ SOMMIGE GEMEENTEN

De media hebben er terecht vol van gestaan: heel veel gemeenten houden veel geld over op het geld dat ze van de Rijksoverheid gekregen hebben voor de nieuwe zorgtaken. Maar: er zijn ook gemeenten die juist veel tekorten hebben.

Er zijn (foute) gemeenten die nog harder op de zorg bezuinigd hebben dan de Rijksoverheid gewild had: over de ruggen van mensen die de zorg nodig hebben en de mensen die in de zorg werken. Gemeenten die bijvoorbeeld de Huishoudelijke Zorg grotendeels afgeschaft hebben en de thuiszorgsters een salarisverlaging van tientallen procenten door de strot geduwd hebben. Een grof schandaal, dat onder andere heeft kunnen gebeuren omdat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen een SP-voorstel heeft gestemd om gemeenten te verplichten zorggeld ook voor de zorg te gebruiken.

De verdeling van de landelijke potten naar de afzonderlijke gemeenten rammelt aan alle kanten. Sommige gemeenten hebben veel meer gekregen dan ze voor hun zorgbehoevende inwoners nodig hebben, andere veel minder. De Rijksoverheid had de administratie niet op orde, met een scheve verdeling als gevolg. Per zorgonderdeel kan dat ook nog eens verschillen: zo houdt Heerlen geld over bij begeleiding, maar heeft het tekorten bij Jeugdzorg en Participatie.

Sommige gemeenten (zoals ook Heerlen) vinden zorg zo belangrijk dat ze al voor het begin van het begrotingsjaar bovenop het gekortwiekte rijksgeld eigen geld beschikbaar gesteld hebben. Dus precies het omgekeerde van gemeenten die extra bezuinigd hebben. Zo stopt Heerlen miljoenen per jaar eigen geld extra in het overeind houden van de Huishoudelijke Zorg en de Sociale Werkvoorziening.

Kortom, landelijk een schande wat er gebeurd is. En Heerlen laat opnieuw zien dat het anders moet, en anders kan!

U bent hier