h

Delegatie Iraakse Communistische Partij bezoekt Heerlen

3 juni 2016

Delegatie Iraakse Communistische Partij bezoekt Heerlen

Foto: Dominique Ducornez

Een delegatie van de Iraakse Communistische Partij (ICP) bezocht de Heerlense afdeling. De vijf gasten waren erg geinteresseerd in hoe de SP in Heerlen het verschil maakt. Wethouder Peter van Zutphen en de raadsleden Sedai Bayraktar, Wim van Kempen en Dominique Ducornez leidden hen daarom rond in het centrum van Heerlen. Ze lieten hen zien wat het in de praktijk  betekent dat in deze stad al geruime tijd ook bestuurders uit de rangen van de SP mee aan het roer staan. 

De vijf kameraden, 4 mannen en 1 vrouw, waren uit verschillende delen van Irak afkomstig. Alle vijf werken ze daar op verschillende terreinen aan het gezamenlijke doel om in Irak een solidaire samenleving tot stand te brengen op basis van activisme en socialistische principes.

De ICP bestaat al meer dan 80 jaar. Tijdens het bezoek aan het SP-huis werd ten teken van vriendschap een plaquette overhandigd die hiernaar verwees. Lange tijd moesten de leden van deze partij zich  beperken tot ondergrondse activiteiten. Door een nieuwe wet, kan de ICP in Irak nu ook in de openbaarheid opereren en deelnemen aan verkiezingen. De partij speelt er een centrale rol in de strijd voor een  democratische staat en tegen het sektarisme, de corruptie en de verdeeldheid.

De bezoekers waren erg geïnteresserd in de sociaal-economische geschiedenis van Heerlen, de gevolgen hiervan voor de bevolking van de stad en de gekozen richting om deze gevolgen weer ten goede te keren.

De bestuurlijke inzet op het sociale vlak, ten aanzien van de verbetering van de werkgelegenheid en het belang van cultuur als aanjager hiervoor en voor de sfeer in de stad kwamen aan bod. In dat kader, werden

Schoon GMS, het Betahuis en het Maankwartier bezocht. Tegelijkertijd werd ook aandacht besteed aan het belang van planmatig activisme in de wijken, van deur tot deur, als middel om de SP standpunten met de bevolking te delen en om te weten wat er onder de mensen in Heerlen leeft.

Het bezoek aan Heerlen, was een onderdeel van een programma van een week lang waarin naast andere afdelingen, ook het hoofdkantoor in Amersfoort en de fractie in de Eerste en Tweede Kamer bezocht werden.

U bent hier