h

Nationaal Zorgfonds in Heerlen: ‘DE ZORG MOET WEER VAN ONS WORDEN’

18 juni 2016

Nationaal Zorgfonds in Heerlen: ‘DE ZORG MOET WEER VAN ONS WORDEN’

Foto: Jacques Bergevoet

De zaal van het Cultuurhuis in Heerlen was bijna te klein voor alle bezoekers van de eerste informatieavond over een Nationaal Zorgfonds.  Zorgverleners en ‘gewone mensen’ waren eensgezind: ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg echt nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

Zo’n 10 jaar geleden kreeg Nederland een zorgstelsel waarin marktwerking en concurrentie centraal staan. De ontevredenheid over dit zorgstelsel is heel groot. De SP nam het initiatief om brede steun te verwerven voor een Nationaal Zorgfonds zonder zorgverzekeringen. Een basisverzekering voor iedereen zonder eigen risico, waarin de tandarts, de geestelijke gezondheidszorg en de fysiotherapie weer opgenomen zijn.  

Zorgverleners: dit zorgstelsel is ziek!

Foto: Jacques Bergevoet
Na een mooie opening van de avond door Jack Vinders die zijn steun toezegde aan de strijd voor een Nationaal Zorgfonds barstte de discussie los. Op deze informatieavond kwamen zowel zorgverleners als ‘gewone mensen’ aan het woord. Zorgverleners vertelden over patiënten die liever niet doorverwezen willen worden of geen gebruik maken van hun doorverwijzing naar de specialist. Hun medicijnen niet ophalen. Over patiënten die hun jaarlijks noodzakelijk geachte MRI-scan overslaan. Over de zwakzinnigenzorg en psychiatrische hulp die sinds de start van het stelsel alleen maar achteruit is gegaan. Over mensen die niet meer of beperkt voor hun gebit zorgen. Over noodzakelijk fysiotherapie die, om financiële redenen, niet genomen werd. Maar ook over de verspilling die dit zorgstelsel met zich meebrengt: de enorme bureaucratie die de zorgverzekering oplegt aan zorgverleners. Over de zorgverzekeringen die op de stoel van de artsen gaan zitten. Over  artsen en psychiaters die omwille van hun patiënt de diagnose soms moeten aanpassen omdat de ene handeling wel vergoed wordt maar de andere niet. Doen zij dat niet dan komen de kosten van de behandeling  terecht bij de patiënt.
De conclusie van de zorgverleners is duidelijk: dit zorgstelsel is ziek!

‘Amerikaanse toestanden’
Voorbeelden van patiënten bevestigden deze ervaringen. Zij maakten duidelijk dat dit zorgstelsel van de baan moet. Er was iemand met een forse schuld omdat hij - achteraf - te horen kreeg dat hij een behandeling zelf moest betalen. Iemands dochter d

ie ernstig ziek werd waarna geen enkele verzekering nog bereid bleek voor haar een noodzakelijk aanvullend pakket af te sluiten. ‘Dat zijn  Amerikaanse toestanden’, merkte huisarts Patrick Albert op.
Zorgverleners en ‘gewone mensen’ waren eensgezind: ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

Renske Leijten: ‘Nationaal Zorgfonds op zoveel mogelijk politieke agenda’s’.
Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, legde uit wat de bedoeling is.
Bijna 80% van de Nederlanders is voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico en inclusief tandarts, fysiotherapeut en geestelijke gezondheidszorg. Nu de politiek nog en die moeten wij overtuigen. Wij zijn volop aan de slag om een brede beweging op te zetten. De SP is initiatiefnemer maar iedereen is welkom. Het Nationaal Zorgfonds moet bij de verkiezingen in maart 2017 bij zoveel mogelijk partijen op de agenda staan.

Hannie Vaessen: ook in Zuid-Limburg aan de slag

Hannie Vaessen uit Heerlen en zelf werkzaam in de thuiszorg riep iedereen op om ook actief te worden: "bestel een actiepakket bij www.nationaalzorgfonds.nl  en haal zelf handtekeningen op. We hebben de eerste honderden handtekeningen in Heerlen al opgehaald. Het enthousiasme voor een Nationaal Zorgfonds is heel groot. We gaan mensen organiseren en actie voeren. Wil je ook actief worden in Heerlen of Zuid-Limburg meld je even aan bij heerlen@sp.nl ".

U bent hier