h

SP stelt samen met Groen Links GS Limburg vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

27 juni 2016

SP stelt samen met Groen Links GS Limburg vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

Foto: Jeroen van Lieshout / flickr.com

De aanleg van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De fracties van GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen op de voet. In Kerkrade komt de weg door het Vauputsdal te liggen, waar deze kort langs de bebouwde kom van Kerkrade (Kaalheide) zal gaan. Met de bewoners van de John Erkensstraat zijn eerder dit jaar gesprekken geweest over de inpassing van de weg en de verdere maatregelen in hun woonomgeving ten gevolge van de aanleg van de Buitenring.

Op 4 februari is er een bijeenkomst geweest voor de betrokken bewoners van de John Erkensstraat. Daar werd aan hen een plan gepresenteerd voor grondverzet in de omgeving, waarin ook de tuinen van de bewoners zouden worden opgehoogd. Aangezien de bewoners daardoor minder overlast van de weg zouden ervaren, werd dit plan door hen positief ontvangen.

Een maand later kregen de bewoners per brief te horen dat de geplande ophoging van hun tuinen niet doorging. Dat zou in overleg met de gemeente Kerkrade, de eigenaar van de weide en gelet op de slechte
weeromstandigheden zo besloten zijn. De bewoners zijn daar echter niet bij betrokken. Uit navraag door hen bij de gemeente bleek dat de provincie wijzigingen had doorgevoerd in de plannen waardoor de ophoging
van hun tuinen was komen te vervallen. Wel zou de ophoging onderdeel blijven van de herinrichting van het Vauputsdal, waardoor dit mogelijk later alsnog gerealiseerd kon worden. Voor de bewoners is nu dus
onduidelijk of en wanneer er iets gaat gebeuren.

SP en GroenLinks vinden dat de provincie tot het uiterste moet gaan om gemaakte afspraken voor het behouden van de leefkwaliteit bij de aanleg van de Buitenring na te komen. Vandaar dat de partijen van het College van Gedeputeerde Staten onder meer willen weten welke afspraken er precies met de bewoners en de gemeente Kerkrade gemaakt zijn.
Daarnaast vragen zij zich af waarom de plannen zijn aangepast en of het College bereid is om er alsnog op in te zetten om de geplande ophoging van de tuinen, zoals afgesproken met de bewoners, te realiseren.

U bent hier