h

Herindeling: alleen als we de voordelen in betere sociale voorzieningen stoppen

21 december 2016

Herindeling: alleen als we de voordelen in betere sociale voorzieningen stoppen

In Dagblad de Limburger is vandaag onderstaand opniestuk van Marc van Caldenberg en Ron Meyer (Fractievoorzitters SP Landgraaf en SP Heerlen) te lezen. Het laat zien waar de SP staat met betrekking tot de voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen waaraan morgenavond, 22 december, in beide gemeentehuizen een commissievergadering gewijd wordt. De raden zullen hierover op 16 januari 2017 een besluit nemen.

"Weg met de bangmakerij en het partijpolitieke eigen belang. De discussie over herindeling moet gaan over het grootste probleem van de oude mijnstreek: hoe halen we de enorme sociale achterstand in? 1 op de 5 mensen in Parkstad is analfabeet. Onze kinderen groeien veel vaker op in armoede en vallen bovengemiddeld vaak uit op school. Onze gezondheid is slechter dan die van mensen in de rest van het land. We investeerden afgelopen jaren heel fors in het inhalen van deze achterstanden, maar we zijn er nog lang niet. Nog steeds zijn de sociaaleconomische gezondheidsverschillen levensgroot. Wie op de Molenberg of in de Kakert geboren wordt, gaat zo'n 7 jaar eerder dood en is tot 18 jaar minder lang gezond dan mensen wier wieg stond in Hoogveld of Bousberg, laat staan Bloemendaal of Wassenaar.

Volgens sommigen is een herindeling per definitie goed. Want groter is beter en bovendien, zo zeggen ogenschijnlijk verstandige bestuurders met droge ogen: als Heerlen en Landgraaf niet herindelen, dan zullen ze als een soort Atlantis voor eens en voor altijd verdwijnen.

Volgens anderen is een herindeling per definitie fout. Want groter is altijd slechter en bovendien verschillen Heerlen en Landgraaf van elkaar als de dag en de nacht. De lokale lasten zouden ontzettend stijgen. En er zijn zelfs mensen die beweren dat de AOW'er, de thuiszorger of de student uit Landgraaf van een andere mensensoort is dan die uit Heerlen.

Beide theorieën zijn feitelijk volstrekt onzinnig. Een herindeling zal niet tot een Sodom en Gomorra leiden. Maar zonder herindeling zullen Heerlen en Landgraaf ook blijven bestaan. De subsidie aan de voetbalvereniging en de scouting is per lid in Heerlen hoger dan die in Landgraaf. Een hond is in Landgraaf een paar euro goedkoper, maar de thuiszorgvoorzieningen zijn in Heerlen weer iets beter. Een paspoort is in Heerlen 5 cent goedkoper, maar een rijbewijs 15 cent duurder.

SP'ers geloven niet in spreadsheet-management. We geloven in bezieling en de verbeelding aan de macht. Wij geloven dat de kinderarmoede, de schooluitval, de slechte gezondheid van te veel mensen in onze regio op te lossen zijn. Omdat dat goed is voor ons allen, voor onze buurten en onze samenleving, ook voor de miljonairs onder ons. De vraag die nu voorligt: kunnen we dat beter samen of kan het beter apart?

Met een herindeling zijn er uiteindelijk minder wethouders, burgemeesters, ambtenaren en bureaucratie nodig. Met een herindeling komt er meer geld uit de Provincie en het Rijk. Dat gaat al snel over vele miljoenen. Daarmee kunnen we onze buurten en onze voorzieningen verbeteren. Maar dat er voordelen bestaan, is niet genoeg. Alleen als de voordelen worden gebruikt om achterstanden in te halen en ons voorzieningenniveau te verbeteren, is de herindeling interessant. Als dat niet zo is, voegt ze weinig toe.

Of we nou wel of niet herindelen: de enorme sociale achterstand is het gif in de aderen van onze regio. Zij vormt onze kinderen en de toekomst van onze regio. En daarom dient zij het uitgangspunt van de discussie over samenwerking in onze regio te zijn. Onze politieke eisen zijn simpel: de voordelen van samenwerking moeten worden geïnvesteerd in een enorme sociale inhaalslag en investeringen in het voorzieningenniveau. De richting die de sociale achterstand van onze regio het best en het snelst inhaalt, krijgt onze steun."

U bent hier