h

Samen kloppen rondom herindeling Landgraaf-Heerlen:

14 december 2016

Samen kloppen rondom herindeling Landgraaf-Heerlen:

Foto: Dominique Ducornez

Afgelopen zaterdag werd er in Landgraaf geklopt door teams die uit 14 leden van de afdeling Landgraaf en van de afdeling Heerlen bestonden. Het was ook geen 'traditioneel' deur aan deur kloppen want deze keer werden zo veel mogelijk Landgraafse SP leden bezocht en bevraagd over hun gevoel over de voorgestelde herindeling waarover zowel de raad in Landgraaf als in Heerlen in januari een besluit zal nemen.

Er werd in tweetallen gewerkt waarbij ieder duo gedurende 2 uur kloppen de wijk in ging. Zo werden een 80-tal leden bezocht.

In de gesprekken aan de deur bleek dat veel leden een verregaande samenwerking in de vorm van herindeling tussen Landgraaf en Heerlen prima vonden of er geen mening over hadden. Voorwaarde is daarbij wel dat men hecht aan het behouden van een eigen identiteit en dat de dienstverlening in de buurten gegarandeerd blijft. De gemeentelijke voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven, winkels mogen niet verder verdwijnen en het parkeren dient in het centrum van het huidige Landgraaf gratis te blijven.

Opvallend was dat slechts enkele leden zich uitspraken tegen de voorgenomen herindeling. Daarnaast gaven veel van de leden aan het lastig te vinden om over dit onderwerp te spreken omdat ze zich slecht geinformeerd voelen. Een signaal wat zowel in Landgraaf als in Heerlen door de fractie opgepakt zal worden.

U bent hier