h

Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017: Pak de Macht!

25 januari 2017

Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017: Pak de Macht!

Foto: SP Amersfoort

Op 15 januari jongstleden stemden leden in met het verkiezingsprogramma waarmee de SP de verkiezing voor de Tweede Kamer in zal gaan. Dit programma is te downloaden via: https://sp.nl/sites/default/files/sp_verkiezingsprogramma_2017_definitief.pdf

Speerpunten van dit SP-verkiezingsprogramma zijn:

  • een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico
  • verhoging van het minimumloon en de AOW met 10%
  • een nieuwe studiebeurs
  • lagere huren
  • meer inspraak en zeggenschap van mensen over hun omgeving

Niet voor niets heet het SP-verkiezingsprogramma voor 2017 ‘Pak de Macht’.

U bent hier