h

Tragisch overlijden 15-jarige Heerlenaar en rol betrokken hulpinstanties

12 januari 2017

Tragisch overlijden 15-jarige Heerlenaar en rol betrokken hulpinstanties

Foto: Dominique Ducornez

Dinsdag 10 januari 2016 werden we opgeschrikt door de tragische dood van de 15-jarige Tharukshan. In media-berichten werd melding gemaakt van een geslaagde zelfdoding naar aanleiding van aanhoudend pestgedrag.

De SP-fractie is zeer getroffen door deze tragische gebeurtenis en wil weten hoe het zover heeft kunnen komen en wat we moeten doen om dergelijke dramatische besluiten van mensen te voorkomen. Daarom stelde Ron Meyer onderstaande vragen aan B&W van Heerlen.

A) Heeft de gemeente contact met de nabestaanden en is aan hen hulp aangeboden? Zo ja, hoe en welke? Zo nee, waarom niet?

B) Welke instanties hadden afgelopen maanden contact met de 15-jarige Heerlenaar en zijn familie?

C) Kunt u analyseren waarom de contacten met deze jongen zijn tragische daad niet hebben kunnen voorkomen? Zo ja, hoe luidt deze analyse?

D) Bent u bereid deze tragische gebeurtenis en de rol van de gemeente en bijbehorende instanties goed te onderzoeken?

E) Hoe zag het gehele proces van contact van de hulpinstanties met de 15-jarige en/of zijn familie eruit?

F) Welke les moet er geleerd worden uit deze tragische situatie om nieuwe gebeurtenissen te voorkomen?

G) Dit tragische nieuws zal ongetwijfeld ook hard aankomen op de school van de 15-jarige. Heeft u contact met het Grotiuscollege om eenieder waarvoor dat nodig is op de betreffende school te ondersteunen in de nabije toekomst? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

H) Bent u bereid samen met alle scholen in Heerlen/Parkstad een grote anti-pest-actie te starten om alle leerlingen, docenten en andere inwoners van onze stad en regio bewust te maken van de mogelijk zeer dramatische gevolgen van pesten?

 

U bent hier