h

Kiezen voor woonbuurten.

29 maart 2017

Kiezen voor woonbuurten.

Foto: Olivia Mous

Extra geld voor wegenonderhoud in woonbuurten. Dat is wat de SP voor elkaar heeft gekregen door in de gemeenteraad een aanpassing van de onderhoudsplannen van het college af te dwingen. De Heerlense Gemeenteraad vergaderde over de wegverhardingsnota. In normaal Nederlands: de wegwerkzaamheden aan straten en stoepen die de komende jaren in onze stad uitgevoerd zullen worden.

Hiervoor is helaas niet genoeg geld beschikbaar om álle onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Er moet gekozen worden. In het voorstel van het college kwamen de woonbuurten er karig van af. Daar kon de SP niet mee instemmen.

Raadslid Olivia Mous: "Een keuze maken is begrijpelijk, maar deze geheel ten nadele van onze buurten maken? Nee! Er is de afgelopen jaren al minder onderhoud uitgevoerd in woonbuurten en dat is te merken. Het is nu tijd om weer in onze buurten te gaan investeren."

De SP en OPH stelden een aanpassing voor om de beschikbare gelden eerlijker te verdelen. Olivia Mous: "Het kost geen cent extra; wij zorgen er alleen voor dat het beschikbare geld eerlijker verdeeld wordt. Dit voorstel maakt het mogelijk om meer onderhoudswerkzaamheden in woonwijken uit te voeren, waardoor de kwaliteit van onze buurten vooruit zal gaan".

Het alternatieve voorstel werd door de voltallige raad aangenomen. Raadslid Olivia Mous is blij: 'We begrijpen allemaal dat ons centrum het visitekaartje van onze stad is maar een prettige woonbuurt is minstens zo belangrijk. Ik ben blij dat Heerlen nu extra geld uittrekt voor onderhoud in woonbuurten.'

Aantrekkelijke, goed onderhouden en veilige buurten zijn voor de SP een speerpunt. Wilt u met ons in gesprek over uw buurt? Laat het ons weten! heerlen@sp.nl

U bent hier