h

SP motie: "Meer mensen naar de Binnenstad!"

30 maart 2017

SP motie: "Meer mensen naar de Binnenstad!"

Foto: Dominique Ducornez

De SP wil graag dat mensen ongeacht de dikte van de portemonnee, naar het centrum van onze stad kunnen komen en daarmee bijdragen aan de levendigheid van het Centrum.
De oppositie wilde het alleen hebben over de parkeertarieven, de SP kreeg unanieme steun voor een veel breder voorstel met daarin uitdrukkelijk een verlaging van de tarieven van het parkeren én het OV. Dit voorstel gaat veel geld kosten en daarom wil de SP een financiële bijdrage van de vastgoedbazen in het Centrum van de stad.

Hiervoor werd de volgende motie ingediend: 

Overwegende dat:

  • de raad van de gemeente Heerlen er alles aan wil doen om meer mensen naar het centrum van de stad te laten komen
  • dat hier verschillende mogelijkheden voor bestaan
  • betaalbare toegankelijkheid één van die mogelijkheden betreft
  • er voor tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in de stad wordt geïnvesteerd

Verzoekt de Raad het College:

  • een totaalvoorstel voor de zomer aan de Raad voor te leggen, waarvan een mogelijke verlaging van de parkeertarieven, goedkoper OV en een evenredig financiële bijdrage van alle betrokkenen onderdeel uitmaken.

De motie werd raadsbreed gesteund.

U bent hier