h

Mogelijke verzakkingen hoofdkantoor DSM in Heerlen

23 maart 2017

Mogelijke verzakkingen hoofdkantoor DSM in Heerlen

In Dagblad de Limburger is op 22 maart een artikel verschenen waarin beschreven wordt dat er sprake zou zijn van mogelijke verzakkingen in het hoofdkantoor van DSM in Heerlen met de kop “DSM-kantoor deels ontruimd”.
DSM zou vandaag een vleugel van het gebouw en de daarbij behorende 90 medewerkers ontruimen. Reden voor SP-fractievoorzitter Ron Meyer om hierover vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders te stellen.

  1. Wat klopt er van het verhaal dat er sprake is van verzakkingen in of onder het hoofdkantoor van DSM aan Het Overloon in Heerlen?
  2. Is of was het College van B&W hiervan op de hoogte? Zo ja, sinds wanneer bent u dan hiervan op de hoogte?
  3. Heeft u maatregelen genomen en zo ja, welke zijn dat dan?
  4. Is er sprake (geweest) van gevaar voor de medewerkers, bewoners en/of voorbijgangers? Zo ja, welk?
  5. Is er een relatie met de verzakking van ’t LOON, medio 2011 en met de constatering van verzakking van straatstenen rondom ’t LOON, februari 2017?
  6. Is er enig signaal of aanneembare reden dat omliggende gebouwen (van flats tot woningen, van het nieuwe GGD-gebouw tot winkelcentrum 't Loon) moeten vrezen voor verzakkingen of ander gevaar? Zo ja, welk(e)?
  7. Welke rol spelen de breukpijler onder het gebied van ’t LOON en/of de Kunraderbreuk (Voerendaal- Heerlen- Kunrade)?
  8. Welke rol speelt stijgend mijn- of grondwater sinds de waterpompen halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw werden uitgeschakeld?
  9. Zijn u meer plekken bekend van instabiliteit in de grond in onze gemeente en onze regio?
  10. Bent u bereid de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te voorzien van een overzicht van mogelijk kwetsbare plekken door instabiliteit in de grond? Zo nee, waarom niet?

U bent hier