h

Enkel woorden zonder daden voor maatschappelijk initiatief m.b.t. sluiting Tihange?

21 april 2017

Enkel woorden zonder daden voor maatschappelijk initiatief m.b.t. sluiting Tihange?

Foto: http://www.stop-tihange.org / Copyright © 2016 Stop Tihange

In Dagblad de Limburger verscheen op 19 april 2017 een artikel waarin beschreven staat dat er vanuit de Veiligheidsregio Zuid Limburg (lees: de burgemeesters) geen steun (‘in woord en daad’) wordt gegeven aan de grote anti- Tihange demonstratie op 25 juni. Het is de bedoeling dat er dan een menselijke ketting wordt gevormd tussen Tihange en Aken (90km). Het SP raadslid Chris Hesse stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen. Eerder werd namelijk gesteld dat de staat waarin Tihange zich bevindt, een bedreiging vormt voor de veiligheid van de inwoners in onze regio en daarom gesloten dient te worden.

Foto: http://www.stop-tihange.org / Copyright © 2016 Stop Tihange

 1. Klopt de suggestie in het artikel dat alleen burgemeester Akkermans van Eijsden- Margraten een (vergeefse) poging heeft gedaan om de Veiligheidsregio te mobiliseren om steun uit te spreken voor dit maatschappelijk initiatief om de veiligheid van onze regio te waarborgen en dús Tihange te sluiten?
 2. Klopt de constatering in het artikel uit het LD, dat de meeste bestuursleden van de Veiligheidsregio van mening zijn dat ‘het eerder een kwestie is van de gemeenteraden’?
 3. Behoorde de burgemeester van Heerlen tot ‘de meeste bestuursleden’ of was hij van mening dat er wél steun zou moeten zijn vanuit de Veiligheidsregio voor dit maatschappelijk initiatief?
 4. Deelt het College de opvatting dat Tihange dicht moet i.v.m. de veiligheid van onze regio?
 5. Zo ja, welke initiatieven werden door het College in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder ondernomen?
 6. Heeft het College ingestemd met het maatschappelijk initiatief van het symbolisch ‘uitschakelen’ van Tihange middels een zuil voor het gemeentehuis?
 7. Heeft de burgemeester de hendel van de anti- Tihange zuil voor het gemeentehuis ook al omlaag geduwd?
 8. Waarom steunt het College via de Burgemeester in de Veiligheidsregio dit brede maatschappelijke initiatief niet terwijl zij blijkbaar wel de doelen steunt?
 9. Deelt het College de opvatting dat niet deelnemen aan een groter publiek evenement het effect van een ludieke zuil voor het gemeentehuis ondermijnt?
 10. Hoe belangrijk is het doel (sluiting van Tihange) als u niet zo ver wilt gaan om een breder maatschappelijk initiatief te ondersteunen, óók in de Veiligheidsregio?
 11. Wat zijn alle grote woorden waard over sluiting van Tihange als u bij het minste of geringste deze woorden niet gestand doet?

U bent hier