h

Wethouder zegt toe: overlast verkeer Ridder Hoen straat wordt aangepakt!

22 september 2017

Wethouder zegt toe: overlast verkeer Ridder Hoen straat wordt aangepakt!

Foto: Yolanda Claessens

Eind april gingen SP-ers huis aan huis informeren bij de bewoners van de Ridder Hoenstraat in Hoensbroek, hoe zij de verkeersdrukte in hun straat beleefden. Hieruit bleek dat er op een aantal plekken in de straat veel te hard gereden wordt. Dit levert geregeld onveilige situaties op.   De SP nodigde daarop wethouder Aarts uit om hierover in de Ridder Hoenstraat met de bewoners in gesprek te gaan. Dat gebeurde 20 september jongstleden. Samen met zo een 15 bewoners van de straat en SP raadsleden Yolanda Claessens en Jan Kusters bekeek en besprak de wethouder de problematiek.

Hij zei toe de situatie te laten onderzoeken; onder andere met behulp van meetapparatuur. Op basis van de gegevens die hieruit voort komen, zullen -indien nodig - verkeersremmende maatregelen aan de bewoners voorgesteld worden. Dit alles zal binnen een paar weken onderzocht en besproken zijn zodat ook deze straat daarna een stuk veiliger wordt voor de bewoners en hun kinderen.

U bent hier