h

Bezieling! De bijdrage van de SP aan het begrotingsdebat 2018

8 november 2017

Bezieling! De bijdrage van de SP aan het begrotingsdebat 2018

Voorzitter, afgelopen maandag zag ik een interessante documentaire op televisie: "Hart voor Heerlen". Over Michel Huisman en het Maankwartier. En daarin werden rake en inspirerende woorden gesproken. Neem nou bijvoorbeeld het ongekend mooie citaat: “Heerlen is nu eenmaal een SP bolwerk” van de poëet Petermann. Ik heb de documentaire wel 4 keer teruggespoeld, terwijl mijn wederhelft riep: “Boh, zei hij dat nou echt?

Ondanks de 'prachtige' bijrol van Petermann was de hoofdrol voor Michel Huisman. Hij zei: “Er bestaat een groot verschil tussen winst en waarde.
Of wat dacht u van: “Winstoogmerk, wansmaak en onverschilligheid.” … als Huisman’s verklaring voor de ongekende lelijkheid die de oude vastgoedwereld en oude politiek in onze stad kwakten.

Het waren niet alleen zijn citaten. Het is zijn geestdrift, zijn liefde en zijn opoffering voor onze stad. Het is de bezieling van mensen als Michel Huisman die we moeten koesteren. 

Heerlen heeft méér dan één Michel Huisman. Mensen die hun gemeenschap verbeteren. Tiny en de 100 Heerlerbaners die streden voor de buslijn, Patricia en Sita die hun Meezenbroek veiliger maakten. Harrie Sevriens die zijn stad nog één keer een indrukwekkende culturele manifestatie bezorgde. En Mitch, Ronald en Arian die in actie kwamen voor het eerste Graffitimuseum van Nederland.

Zij hebben wat Heerlen nodig heeft: bezieling.

HARTSLAG in onze buurten
Geen bezieling zonder moed. Geen moed zonder daadkracht. Herinnert u zich nog het oude station, met de tunnels, de bushaltes met grote overkapping, waar honderden verslaafden vertoefden? Of wat te denken van de buurt Grasbroek-Musschemig-Schandelen (GMS). Met het kruispunt Willemstraat-Sittarderweg met de Palmabar op de hoek als epicentrum van heroine en hoeren. Wie wil zien hoe dat er uitziet, hoeft niet terug in de tijd. Ga naar Aken, en zie hoe een stad zonder operatie Hartslag eruit ziet.

In Heerlen hebben we gelukkig grote stappen gemaakt. Maar we zijn er nog niet. De SP is blij dat nu wordt gestart met een Mini-Hartslag in GMS om de ellende en overlast op 2 resterende rotte plekken op te lossen (weliswaar een jaar nadat we erom vroegen, maar dat wordt u vergeven als u nu doorpakt).  Welke resultaten verwacht u over een jaar?

Huisjesmelkers
Hoe pakken we andere rotte plekken in de stad aan, zoals de Hoofdstraat-West in Hoensbroek? En wat doen we aan de oorzaak: wat doen we aan de huisjesmelkers? Beleggers die niets anders doen dan huur innen en de boel laten verkrotten. Hoe nagelen we ze aan de schandpaal? Hoe waarschuwen we mensen voor deze types?

Voorzitter, als het gaat om de veiligheid in onze buurten hoeven we al vele jaren weinig uit Den Haag te verwachten. Heerlen investeert zelf extra in veiligheid. En dat is nodig ook. Sinds kort ook in straatcoaches. Zij zijn geen politie-agenten, geen boa’s en zijn niet aangesloten op het netwerk van veiligheid, zorg en welzijnswerkers. Ze heten straatcoaches, maar zijn een commercieel beveiligingsbedrijf. 

Waarom kiezen we voor een duur commercieel beveiligingsbedrijf? Wat kan de straatcoach-zonder-bevoegdheden dat onze handhavers niet kunnen (leren)?

Mijnmuseum en Mijnsteenberg
Het is de bezieling van de mensen van het Mijnmuseum die bleven leuren, trekken en duwen. Als de raad JA zegt tegen deze begroting dan komt dat volwaardige Mijnmuseum er eindelijk. Dat is historisch. Dat is groots.

Het is de bezieling van mensen als Otto en Els uit Heksenberg die veel meer weten  van de Mijnsteenberg dan de hele gemeenteraad bij elkaar. Ze zijn in alles het tegendeel van Sibelco: ze zijn betrouwbaar én deskundig en ze spannen zich in voor het algemeen belang. Zij verdienen een overheid die zich voor, naast en achter hun strijd schaart. Die hun buurt en gezinnen beschermt door de Mijnsteenberg niet af te laten graven. Het wordt tijd dat de Raad van Heerlen zich niet langer achter procedures of achterhaalde Masterplannen verschuilt, voor de buurt én de berg kiest, en niet voor het onbetrouwbare bedrijf. (Motie Mijnsteenberg)

IBA PARKSTAD
Het is de bezieling die ontbreekt bij IBA Parkstad. Is het toeval of tekenend dat IBA het Maankwartier, de bezielende werkwijze van Michel Huisman en Gebrooker Bos volledig negeert, maar liever met Oloïdes bezig is?

Als IBA íets zou moeten doen, is het: onorthodoxe maar voor de stad en de streek fundamentele verbeteringen stimuleren. Waar blijft die poging om de Hoge School in de toekomst als het huidige gebouw afgeschreven is naar het centrum te halen? Wat worden de Hartslag’s, de mini-Maankwartier’s of voor mijn part Jaar van de Mijnen van IBA Parkstad?

Voorzitter, IBA Parkstad dreigt uit te lopen op een gemiste kans van maar liefst 45 miljoen euro gemeenschapsgeld. We doen een laatste poging om er een succes van te maken. We vragen het minimale: een IBA met volledige openheid over alle initiatieven. Een IBA van de mensen, niet van de banken of de vastgoedsector. Een IBA van de betrokkenheid, niet van de Oloïdes. Een overheid van de begrijpelijke taal, niet van ‘activating the mental space’, Labor Resource Houses en Leisure Lanes. Kappen met die flauwekul. We noemen van 'nadenken', 'werkplaatsen' en 'fietspaden'. Onbegrijpelijke interessant-doenerij ga je maar van je eigen geld doen. (Motie Red IBA)

Zomer ná de Mijnen
Wat IBA in de verste verte niet lukt, lukte het Jaar van de Mijnen wel. Met de betrokkenheid van tienduizenden. Het is de hoogste tijd voor een vervolg op het Jaar van de Mijnen.

Wij stellen een Zomer ná de Mijnen voor. Gericht op de reusachtige culturele, economische, muzikale, fysieke en sociale omwenteling in de afgelopen 40 jaar. Van bittere ellende tot hoopvolle initiatieven. Van vallen en opstaan. Die periode vormde onze stad en streek. We kunnen er veel van leren en er inspiratie uit putten. (Motie Zomer na de Mijnen)

Duurzame stad
Deze raad bereidde jarenlang samen met maatschappelijke organisaties voorstellen voor duurzame inkoop en maatschappelijke verantwoord ondernemen voor. Welke keuzes maakt het College? 

Sociale en zorgzame stad                                                                           Het is knap dat het College na jarenlange bezuinigingen uit Den Haag (kijk alleen al naar het monsterlijke verdeelmodel bijstand: dit benadeelt Heerlen al vele jaren en nu weer met 4 miljoen minder), vastberaden kiest voor een sociale en zorgzame stad. En dat is nodig ook. Omdat de bestaanszekerheid van mensen een voorwaarde is voor vooruitgang en stabiliteit van onze hele gemeenschap. Om die reden wijzigen we de begroting op 1 onderdeel: de verhuiskostenregeling voor zieken (Amendement).

Als de omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens, laat ons dan die omstandigheden meer menselijk maken. Zo sprak de Portugese Nobelprijswinnaar Saramago

Laten we daar met nóg meer bezieling, mee doorgaan!

U bent hier