h

Keuringsdienst van woorden: tweede termijn van de begrotingsbesprekingen

9 november 2017

Keuringsdienst van woorden: tweede termijn van de begrotingsbesprekingen

Foto: chris hesse

Economische onzekerheden vertalen zich politiek gezien in vraagstukken van identiteit. Het gaat dan om vragen als: 'hoor ik erbij?', 'ben ik nog deelgenoot van de samenleving?', 'is er respect voor mij?' , aldus Michael Sandel, hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. Anders gezegd: als de grond onder de voeten van mensen vandaan wordt getrokken, houden ze zich vast aan wat ze nog hebben. Met identiteit is niets mis, in tegendeel, zolang die mensen maar niet tegenover elkaar zet. Identiteit als het huis, maar wel altijd met de luiken open. Zo leidde Ron Meyer de bijdrage van de SP in de tweede termijn van de begrotingsbesprekingen in.

Het is daarom schitterend dat we durven te kiezen voor ons historisch erfgoed. Ons huis heeft namelijk een indrukwekkende geschiedenis. Eentje waaruit we grote lessen kunnen leren, die de samenhang in onze stad kan versterken en die bovendien een grote inspiratiebron voor het denken en doen van mensen in de toekomst kan zijn. De SP pleit al jaren voor een volwaardig Mijnmuseum. Dat gaat er nu komen. En dat is echt fantastisch. We zijn blij dat het verhaal van Koelen, Koempels en Kameraadschap er blijvend verteld zal worden.

Om vergelijkbare reden zijn we blij met de steun voor onze motie "Zomer na de Mijnen". Niet alleen Koelen, Koempels en Kameraadschap vormden onze stad. Het tijdperk van Vallen en Opstaan misschien nog wel meer. Cultureel, Economisch, Fysiek en Sociaal. We vertrouwen het College er van harte in om er, samen met duizenden Heerlenaren, een onvergetelijk mooie Zomer na de Mijnen van te maken.

Het is geweldig dat we veel mensen aan het werk helpen. Maar we moeten nog meer doen, want de noodzakelijk inhaalslag is groot. Niet alleen door nog meer bedrijven zover te krijgen dat ze mensen aannemen. Maar ook door meer mensen uit de economische onzekerheid te halen. Wat doet het College concreet richting bedrijven die rijk worden door onze mensen onnodig vaak in bungelbanen te houden? Want, waar staat het College nou voor? Voor vastigheid voor mensen of voor een risicoloze kostenpost voor aandeelhouders?

We zijn blij met de steun voor de motie "Red IBA Parkstad". We verwachten dat het College onze motie niet alleen ‘doorgeeft’ maar ook daadwerkelijk afdwingt. Begrijpelijke communicatie, openheid over de status en de bijdragen aan álle initiatieven en komen tot een actieplan, is niets te veel gevraagd. En omdat wij altijd bereid zijn tot verbeteringen, komen we tegemoet aan het verzoek van wethouder Braeken: we maken van 'verbeterplan' graag 'actieplan'.

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt. We zijn enthousiast over een mini-Hartslag op de overgebleven rotte plekken in onze stad. We willen het CDA oproepen veel verder te gaan met hun motie hierover: voeg eraan toe dat het College deze raad jaarlijks informeert over de huisjesmelkers in onze stad. Wie veroorzaakt keer-op-keer ellende voor huurders en omwonenden en is ondanks herhaalde verzoek niet bereid tot verbeteringen? De volksvertegenwoordiging van deze stad heeft er recht op te weten wie de ellende veroorzaakt.

De SP kiest voor een sterke overheid. Eentje die bezielend is, mensen
nooit aan hun lot overlaat, opkomen voor elkaar stimuleert en die door
mensen begrepen wordt. 

De prestatie van Heerlen is groots. In tijden van zeer forse Haagse bezuinigingen, moest er in Heerlen ingehaald en opgebouwd worden. Van het centrum van onze stad tot de gezondheid van onze jongeren. Van werk tot onderwijs. We worden al jaren door Den Haag gedwongen om de gevolgen van de bankencrisis te moeten dragen, om fors te moeten bezuinigen en zijn desondanks toch in staat om waarde boven winst te stellen, om het stadscentrum fors op te knappen, om armoede te bestrijden en om de thuiszorg te redden. En nog veel meer.

Het simpele feit dat niemand uit de oppositie fundamentele keuzes ter
discussie stelt, laat staan met alternatieven komt die de koers wijzigen, spreekt boekdelen. Ik vind dat ergens nog best wel jammer ook.

Verhuiskosten: zieke ouderen die in de armoedeval komen en buiten alle regelingen vallen, komen in de ellende terrecht als ze ziek worden en moeten verhuizen. Dát laten wij niet gebeuren. Voor 1 euro 49 per jaar, per huishouden, kunnen we dit oplossen. Dát is een politieke keuze.

Tot slot:

Laaggeletterdheid en Keuringsdienst van Woorden:

De overheid is er voor álle mensen. Niet alleen voor managers en bestuurders die van onbegrijpelijke begrippen houden. Vandaar dat we het College via een motie "Keuringsdienst van Woorden" willen opdragen om mensen te beschermen tegen jargon, managementtaal en overbodige ingewikkeldheden in alle gemeentelijke communicatie. Laten we stoppen met termen als 'buurtbusiness', urban procession' of 'klimaatadaptatie'. We willen er op deze manier voor zorgen dat minder inwoners van de stad slecht geinformeerd zijn en daarmee mogelijk uitgesloten worden. Daarom overhandig ik het College de pet van de Taalpolitie.

U bent hier