h

Plan van Transformatie Sibelcogroeve in de raadscommissie RO

20 november 2017

Plan van Transformatie Sibelcogroeve in de raadscommissie RO

Dinsdagavond 21 november 2017 wordt in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis in Heerlen gesproken over het Plan van Transformatie voor de Sibelcogroeve. Wellicht heeft u er al over gelezen in de krant. Sibelco is een Belgisch ontgrondingsbedrijf dat in 2000 al een keer 20 jaar verlenging heeft gehad om zilverzand te winnen in de groeve aan de rand van de Brunssummerheide. 

In het herinrichtingsplan, dat er besproken wordt, wordt afgesproken
dat Sibelco nog eens ruim 15 jaar de gelegenheid krijgt om door te gaan met
zandwinnen. Bovendien zal dan ook de Mijnsteenberg van de ON IV voor het
grootste deel worden afgegraven. 

De SP is tegen dit herinrichtingsplan omdat er geen draagvlak voor is in
de omgeving. De mensen willen nu eindelijk dat ze krijgen wat hen in 2000
al is beloofd, namelijk: een einde aan alle overlast van de zandwinning en een nieuw ingericht en toegankelijk recreatiegebied, ook ter ontlasting van het kwetsbare en beschermde natuurgebied Brunssummerheide. 

Bovendien willen wij - om meerdere redenen, dat de laatst overgebleven
Mijnsteenberg behouden blijft. Ten eerste is hij van groot belang als
herinnering aan het mijnverleden, ten tweede hebben zich zeldzame planten
en dieren op de berg gevestigd en tenslotte is uit een Milieu Effect
Rapportage gebleken dat de berg vervuild is met o.a. asbest en vliegas.
Deze materialen liggen verspreid in de berg en bij afgraving is niet
voorspelbaar, wanneer en waar men op deze materialen zal stuiten. Zolang de berg blijft liggen zoals hij ligt kan dit geen kwaad, maar bij afgraving
kunnen er gezondheidsrisico's en natuur- en milieschade ontstaan. Daar
moeten we de omgeving gewoon niet aan bloot willen stellen. 

Het is van groot belang dat we een vuist maken tegen deze plannen en nu
eindelijk eens kiezen voor de omwonenden, de natuur en het milieu in plaats
van voor multinational Sibelco, een bedrijf dat het niet zo nauw neemt met
de regels omtrent o.a. asbest, getuige het schandaal met Sibelco/Eurogrit
dat jarenlang met asbestvezels vervuild straalgrit heeft verkocht. De
financiële schade wordt geraamd op ca. 200 miljoen en de mensen, die met
dit straalgrit hebben gewerkt zitten in onzerkerheid over de mogelijke
gevolgen voor hun gezondheid. 

Wilt u deze vergadering bijwonen? U bent van harte welkom op de publieke tribune van de raadszaal. De vergadering begint om 20 uur. SP Raadslid Yolanda Claessens zal over dit onderwerp het woord voeren.

U bent hier