h

XXIII ste Partijcongres

12 november 2017

XXIII ste Partijcongres

Op 20 januari 2018 vindt het XXIII ste Partijcongres van de SP plaats.
Voorafgaand aan dit Congres zal het nieuwe Partijbestuur worden gekozen. Dat gaat deze keer anders dan anders. Waar voorheen de op het Congres aanwezige afgevaardigden, namens een afdeling hun stem konden uitbrengen (1 stem per 50 leden), krijgen nu álle leden de gelegenheid om zélf rechtstreeks hun stem uit te brengen. 

Ter voorbereiding op het Congres van 20 januari 2018 houdt de SP-afdeling
Heerlen een Algemene Ledenvergadering op 20 november a.s.
Op de agenda staan dan o.a. alle concept Congresstukken en bespreken we de voordracht van de kandidaten voor het Partijbestuur. De concept Congresstukken staan vanaf 10 NOVEMBER op SP Net (u kunt inloggen met uw lidnummer). 

De verkiezing van het nieuwe Partijbestuur vindt plaats begin januari 2018.
Zodra de datum daarvoor vaststaat, ontvangt u nog een aparte uitnodiging. 

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering van de SP-afdeling Heerlen januari heeft u –zoals al gezegd- de mogelijkheid om zelf te stemmen op de mensen die de komende jaren deel zullen gaan uitmaken van het Landelijke Partijbestuur, inclusief de voorzitter en partijsecretaris. 

Kortom: wilt u uw stem laten gelden en wilt u als SP- lid rechtstreeks invloed hebben op de samenstelling van het Partijbestuur, dan is het van belang dat u erbij bent. 

Maar als eerste bent u van harte welkom op MAANDAG 20 NOVEMBER OM 19.30 uur IN HET SP-HUIS, OUDE KERKSTRAAT 9, IN HEERLEN. 

Met vriendelijke groet, 

Chris Hesse,
Voorzitter SP Heerlen

U bent hier