h

Algemene Ledenvergadering 8 januari 2018

29 december 2017

Algemene Ledenvergadering 8 januari 2018

Op 20 november 2017 heeft de SP Heerlen een eerste ledenvergadering gehouden ter voorbereiding van het XXIIIste Partijcongres van de SP (op 20 januari 2018 in Studio 21 in Hilversum). In de uitnodiging voor die vergadering werd gesteld dat het nieuwe Partijbestuur voorafgaand aan dit Congres zal worden gekozen. Leden die op 20 oktober 2017 lid waren van de SP, krijgen deze keer de gelegenheid om zélf en rechtstreeks hun stem uit te brengen. Daarom nodigen we U, onze leden, uit om aan dit historische moment deel te nemen.

U bent van harte welkom op maandag 8 JANUARI 2018 OM 19.30 UUR in het SP-huis, Oude Kerkstraat 9, in Heerlen, om uw stem uit te brengen op de kandidaten van uw voorkeur voor het nieuwe Partijbestuur.

Daarnaast zullen we de bijgestelde stukken voor het Congres bespreken én zullen we de afgevaardigden kiezen, die namens de afdeling Heerlen zullen deelnemen aan het Congres van 20 januari.

De stukken voor het Congres kunt u vinden op SP-net. U kunt hierop inloggen met uw lidnummer.

Kortom: wilt u uw stem laten gelden en wilt u als SP-lid rechtstreeks invloed hebben op de samenstelling van het Partijbestuur, dan is het van belang dat u erbij bent op 8 januari 2018.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Chris Hesse,                                                                                                        Voorzitter SP Heerlen.

U bent hier