h

Gemeenteraad Heerlen tegen herinrichtingsplan Sibelcogroeve en afgraven Mijnsteenberg!

3 januari 2018

Gemeenteraad Heerlen tegen herinrichtingsplan Sibelcogroeve en afgraven Mijnsteenberg!

Foto: Yolanda Claessens

Tijdens een historische raadsvergadering in Heerlen op 29 november jl. besloot de gemeenteraad van Heerlen in ruime meerderheid om niet in te stemmen met het herinrichtingsplan oftewel Plan van Transformatie voor de Sibelcogroeve, waarbij Sibelco nog tot 2035 mocht doorgaan met zandwinning en ook de Mijnsteenberg van de ON IV grotendeels mocht worden afgegraven. Alleen PvdA,  VVD en D66 stemden vóór dit herinrichtingsplan.

Daarnaast heeft ook voor het eerst een meerderheid in de gemeenteraad besloten dat de Mijnsteenberg ON IV behouden moet blijven. Niet alleen vanwege de cultuurhistorische waarde en als herinnering aan het mijnverleden, maar ook omdat onderzoek heeft aangetoond dat er o.a. asbest en andere vervuiling in de berg zit. Dat is nu allemaal netjes afgedekt, maar risico’s bij afgraving voor omwonenden, natuur en milieu zijn niet uit te sluiten. De SP diende samen met de OPH, CDA, Hart-Leers, Stadspartij Heerlen, Partij Hoensbroeks Belang, Groen Links en RPN een motie in voor behoud van de Mijnsteenberg. Alleen PvdA, VVD en D66 stemden tegen deze motie, die met een ruime meerderheid werd aangenomen.

De SP feliciteert het “Verenigd Verzet”, zoals SP-fractievoorzitter Ron Meyer de actievoerders noemde, met dit fantastische resultaat! Door de jarenlange en niet aflatende inzet van de mensen van de Stichting Behoud Mijnsteenberg, de Stichting Behoud Brunssummerheide en BuurSibelco, hun vasthoudendheid èn hun kennis van zaken is het gelukt om de meeste politieke partijen te overtuigen om niet in te stemmen met het herinrichtingsplan. De gemeenteraad van Landgraaf was nog eensgezinder. Zij stemden een dag later unaniem (dus inclusief PvdA en VVD) tegen het herinrichtingsplan en voor de motie tot behoud van de Mijnsteenberg!

De bal ligt nu bij de provincie. De verwachting is dat het College in Maastricht Provinciale Staten om een uitspraak gaat vragen over toepassing van een provinciaal bestemmingsplan (PIP), iets dat zowel Heerlen als Landgraaf niet willen.

U bent hier