h

SP Ledenvergadering én Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

28 januari 2018

SP Ledenvergadering én Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Foto: Dominique Ducornez

De ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie van de SP in de Royal, werden dit jaar druk bezocht. Nadat ruim 80 leden zich hadden uitgesproken over de kieslijst en het verkiezingsprogramma, begon de nieuwjaarsreceptie in de foyer. Een bron van energie waar ruim 100 van onze actieve leden én de buurtbewoners die een belangrijke rol gespeeld hebben in de acties van het afgelopen jaar, het glas hieven op een mooie verkiezingstijd en het verder bouwen aan een sociaal, moedig en strijdbaar Heerlen. Dat de SP daarin een belangrijke rol wil blijven spelen, ligt voor de hand.

Foto: Dominique Ducornez
Jong en oud. Van Heerlerbaan tot Hoensbroek. Klaar om te knokken voor onze stad.

 

 

 

Foto: Dominique Ducornez
Voor een sociale stad.
Voor een stad waar kinderen vóór alles gaan.
Voor een stad waar we verloedering en leegstand aanpakken.
Voor een stad met meer groen, water en levendigheid.
Voor een stad die trots is op haar identiteit.

Samen voor de moedige stad, samen voor Heerlen!

U bent hier