h

Veiligheid en Politiecapaciteit in Heerlen

28 februari 2018

Veiligheid en Politiecapaciteit in Heerlen

De Nederlandse Politie Bond heeft recent een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat veel (zware) aangiften van mensen 'op de plank' blijven liggen. Bron: https://www.politiebond.nl/actueel/nieuws-and-blog/noodkreet-recherche-waar-blijft-onze-versterking/. Door een gebrek aan rechercheurs is de politie niet in staat om misdaden op te sporen. Ook is de helft van alle politiebureaus gesloten. Volgens 400 rechercheurs en de Nederlandse Politie Bond hebben veel criminele organisaties vrij spel. Er wordt door hen voor actie gepleit. Ook in onze stad zijn er veel 'plankzaken' en mensen ergeren zich daar groen en geel aan. Vandaar dat de SP in de raadsvergadering van 28 februari, onderstaande vragen aan het College van B&W stelt.

1)  Hoeveel procent van de aangiften blijft in onze stad en (veiligheids)regio op de plank liggen en wordt daardoor niet behandeld? Wie profiteren daarvan en wie zijn hiervan de dupe?

2) hoeveel politiebureaus zijn er afgelopen 5 jaar in onze stad en buurten gesloten?

3) Wat is het percentage van aangiftebereidheid? En: hoe voorkomen we dat mensen cynisch worden ("Wat heb ik aan een overheid die belangrijke misdaden als inbraken, vernielingen en diefstal niet eens oppakt?") en geen vertrouwen meer hebben in de overheid?

4) Deelt u de opvatting van de Nederlandse Politie Bond en de rechercheurs dat de huidige staat van het politieapparaat directe actie vergt? Zo ja, wat moet er in Heerlen gebeuren? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt u de opvatting van de SP dat veiligheid belangrijk is voor sterkere gemeenschapszin en initiatieven in onze buurten en stad? 

6) Deelt u de opvatting van de SP dat onze stad als geen ander weet hoe een basis aan veiligheid de zuurstof is van nieuwe initiatieven? 

7) In welke Heerlense buurt is de aangiftebereidheid het laagst? In welke buurt is het percentage 'plankzaken' het hoogst?

8) Hoeveel rechercheurs en/of politie-agenten zijn er- volgens het lokale en regionale korps- extra nodig? Wat doet Heerlen eraan om dat verzoek in Den Haag van steun te voorzien?

9) Welke (complicerende) factor is de zware landelijke bezuiniging op de Geestelijke Gezondheidszorg voor de leefbaarheid en veiligheid in onze stad én de werkdruk en capaciteit van onze politie en handhaving?

10)Wat zijn lokale alternatieven om het tekort aan blauw op straat te compenseren? En hoeveel van die alternatieven zijn er al actief op dit moment?

U bent hier