h

Ron Meyer in verkiezingsdebat van Noa de Mes: maak een zwarte lijst van foute eigenaren van leegstaande panden in Heerlen

12 maart 2018

Ron Meyer in verkiezingsdebat van Noa de Mes: maak een zwarte lijst van foute eigenaren van leegstaande panden in Heerlen

Foto: chris hesse

Tijdens het Heerlense verkiezingsdebat bij Noa de Mes, was leegstand in de stad één van de thema's. Lijsttrekker Ron Meyer zei hierover onder andere dat er een zwarte lijst moet komen met daarop pandeigenaren die een gebouw op een strategische plek in de stad bewust laten leegstaan en verloederen.

Ron Meyer: "Deze vastgoedeigenaren zouden hierom beboet mogen worden. De gemeente kan vaak de regie niet nemen om leegstand tegen te gaan, omdat de eigenaren dit dwarsbomen. Daarnaast vragen ze vaak veel geld voor een verpauperd gebouw."

Terwijl buiten op het Pancratiusplein actieve leden van de SP aandacht trokken voor het debat bij Pelt, viel binnen op dat juist de partij die dit soort thema's tijdens de afgelopen raadsperioden bij herhaling onder de aandacht bracht, schitterde door afwezigheid. Hart Leers bleek andere verplichtingen te hebben en kon Meyer daardoor niet van repliek dienen.

Na het debat volgde een korte peiling onder de aanwezigen. De SP scoorde hierbij het hoogst, gevolgd door de Partij voor de Dieren.

 

 

 

U bent hier