h

Inhoudelijke coalitiebesprekingen Heerlen starten donderdag 29 maart

27 maart 2018

Inhoudelijke coalitiebesprekingen Heerlen starten donderdag 29 maart

Foto: jordy lemens

Vanavond heeft Ron Meyer in de raadszaal de conclusies van de SP bekend gemaakt voor het verdere verloop van de coalitie-onderhandelingen in Heerlen. Hij deed dat als fractievoorzitter van de SP, de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad van Heerlen. Vanuit die positie heeft de SP vorige week afzonderlijke gesprekken gevoerd met alle fracties in de nieuwe raad. Vanaf nu zal er met acht van de partijen verder worden gesproken.

Alleen met de Stadspartij is niet gesproken, deze partij had al aangegeven voor zichzelf geen rol in de coalitie te zien. De gesprekken met alle andere partijen hebben in een heel prettige sfeer plaatsgevonden. Over de vraag met wie vervolgens verder gesproken wordt, meldde Ron Meyer het volgende:

"Met de fractie HartLeers constateerden we dat de standpunten over belangrijke thema’s mijlenver uit elkaar liggen. Ook gaf deze fractie aan een coalitie zonder de SP te willen. De PvdA gaf zelf aan de komende periode in de oppositie te willen gaan. Een overigens logische conclusie, gezien de teruggang van de PvdA van 8 via 4 en 2 naar nu 1 zetel.

Anderzijds ligt het voor de hand om weer een coalitie aan te gaan met de Ouderenpartij Heerlen, de tweede partij in de Heerlense raad, met wie we in de voorgaande periodes prima samengewerkt hebben.

Ook met de andere partijen wil de SP graag verder praten: CDA, Partij Hoensbroeks Belang, VVD, D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks."

Aan de samenstelling van het nieuwe College stelde Meyer wel meteen twee duidelijke voorwaarden. Allereerst dat het College uit ten hoogste 5 of 6 wethouders zal kunnen bestaan. Ten tweede: dat alleen partijen of partijcombinaties met tenminste 4 zetels een wethouderspost zullen kunnen krijgen. Hierbij is het ook mogelijk om als partij samen met andere partijen mee te schrijven aan een gezamenlijk coalitieprogramma zonder een plek in het college.

De partijen zijn gevraagd uiterlijk donderdagochtend 29 maart te laten weten of ze op de uitnodiging van de SP ingaan. Donderdagavond, zullen de coalitiebesprekingen dan van start gaan.

U bent hier