h

Vervolg coalitiebesprekingen Heerlen

30 maart 2018

Vervolg coalitiebesprekingen Heerlen

Foto: jordy lemens

Op 29 en 30 maart hebben de eerste gezamenlijke bijeenkomsten plaatsgevonden voor de vorming van een nieuwe coalitie in de raad van de gemeente Heerlen. Daarbij zijn de fracties van de SP, OPH, CDA, PHB, VVD, D66, PvdD en GL vertegenwoordigd.

In de eerste bijeenkomst zijn met name enkele werkafspraken voor de verdere onderhandelingen gemaakt.

Bij de tweede ronde zijn de volgende 4 investeringsgebieden genoemd waar de nieuwe coalitie zich met name op gaat richten.

1.           Het sociaal domein

2.           De ontwikkeling van het centrum

3.           Aanpak van de wijken en stadsdelen, inclusief de veiligheid

4.           Economie en werk

Dwars door deze investeringsgebieden hebben de aspecten groen/klimaat en communicatie aandacht nodig.

U bent hier