h

Woningstichting de Voorzorg selecteerde tot 2017 huurders onder meer op grond van ras, geaardheid en lichaamsgeur

25 mei 2018

Woningstichting de Voorzorg selecteerde tot 2017 huurders onder meer op grond van ras, geaardheid en lichaamsgeur

Foto: de Limburger / dagblad de Limburger

Woningstichting de Voorzorg zou, volgens een rapport van onderzoeksbureau Integis, tot 2017 tijdens intakegespreken, gegevens van mogelijke huurders verzameld hebben die niets met een eventuele toewijzing van woningen te maken hebben. Dit berichtte Dagblad de Limburger op 23 mei jongstleden. Op basis hiervan stelt raadslid Chris Hesse, tijdens het vragenuur van de Raadsvergadering van 30 mei, de hieronder staande vragen aan het college van B&W.

Naar verluid, ging het onder andere om informatie over gezondheid, ex-partners, medicijngebruik, strafrechtelijk verleden, religie en levensovertuiging van de kandidaat-huurders. Deze zaak ligt nu bij het OM. De corporatie zelf spreekt, in navolging van de externe onderzoekers, van een ‘ontoelaatbare’ praktijk.

De Voorzorg beheert ongeveer 3.300 woningen in Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. Jaarlijks wisselen daarvan zo'n 250 woningen van huurder.   

U bent hier