h

SP dringt aan op onmiddellijke en voortvarende aanpak van woonoverlast in de stad

18 juni 2018

SP dringt aan op onmiddellijke en voortvarende aanpak van woonoverlast in de stad

Foto: SP

Direct na de eeuwwisseling heeft Heerlen met veel succes de Operatie Hartslag ingezet. Door een zeer intensieve samenwerking tussen de politiek, justitie, verslavingszorg, welzijnswerk en schoonmaakbedrijven werd er in relatief korte tijd een einde gemaakt aan onveiligheid, overlast, criminaliteit, dealen en prostitutie in ons centrum.

We zijn nu 16 jaar later en de overlast heeft zich verplaatst naar verschillende buurten en straten. Zoals bijvoorbeeld de Saffierstraat en het Lange Jan- park. De SP vindt het nu hoog tijd voor een mini- operatie Hartslag. Daarover hebben we in november 2017 al een motie ingediend en hebben we in de Commissie Leefomgeving van 13 juni 2018 een oproep gedaan aan de gemeente om eindelijk in actie te komen.

De bewoners zijn de langdurige en enorme overlast meer dan zat en kwamen dat ook vertellen in de commissievergadering. Hun verhaal leidde tot een geschokte reactie van burgemeester Roemer.

Dit wil de SP:

- toepassen van zero-tolerance beleid voor veroorzakers van overlast, we accepteren geen wangedrag meer;

- appartementen of woningen van hardnekkige overlastveroorzakers moeten worden gesloten;

- in kaart brengen van zorgmijders en de grenzen opzoeken van drang en dwang, stop de vrijblijvendheid en het weigeren van hulp;

- bouw dossiers op van overlastveroorzakers, maar ook van vastgoedeigenaren die hier niet tegen optreden en/of hun verantwoordelijkheid niet nemen en de andere kant opkijken;

- maak een lijst van eigenaren van panden waarvan bewoners ‘uitblinken’ in overlast en maak die lijst openbaar;

- neem omwonenden serieus; praat met hen; zie ze als gesprekspartners en niet als die lastige klagers. Zorg ervoor dat de omwonenden weer vertrouwen krijgen in de gemeente.

 

 

U bent hier