h

SP Heerlen stelt vragen bij de "bewustwordignscampagne" tijdens Pinkpop door IBA Parkstad

14 augustus 2018

SP Heerlen stelt vragen bij de "bewustwordignscampagne" tijdens Pinkpop door IBA Parkstad

Foto: IBA Parkstad / IBA Parkstad

Nadat bekend werd dat de Internationale Bauaustellung Parkstad (IBA) 3FM tot 2020 op zou volgen als sponsor van een van de podia op Pinkpop, stelde de SP hierover vragen aan het College van B&W. Het College is immers een belangrijk aandeelhouder van IBA Parkstad. SP raadslid en fractievoorzitter Ron Meyer vroeg het stadsbestuur welk doel deze reclame dient en wat die kost. Daarnaast vroeg hij in welke mate deze reclame bijdraagt aan de ­sociale, fysieke en economische versterking van de streek.

Het College antwoordde hierop dat IBA Parkstad in totaal 320.000 euro uit geeft aan een ‘bewustwordingscampagne’. In dat kader, sloot IBA dit jaar een samenwerkingovereenkomst met Pinkpop. Hiervoor is 30.000 euro uitgetrokken. Naast de sponsoring van de "IBA Parkstad Stage", werden er filmpjes vertoond over IBA-projecten en liep er een IBA-team rond om de festivalgangers te informeren over IBA en om bezoekers op de website te wijzen. De SP-fractie vindt deze "campagne" buiten alle proporties.

Hiervoor wordt namelijk in de jaren 2017-2020 tussen de 324.000 en 340.000  Euro uitgetrokken. De oorsprong hiervan ligt in de evaluatie over IBA vorig jaar. Toen bleek dat de projecten van IBA Parkstad te ver van de doorsnee burger afstonden. Geen "reclamecampagne" dus, maar een campagne om een grotere "bewustwording" over de projecten onder de burgers te bereiken, zo stelt IBA.

Voor de Heerlense SP-fractie is hierover het laatste woord nog niet gezegd:
"Het is onbegrijpelijk hoe ver IBA Parkstad verwijderd is geraakt van haar doelstelling", zegt Meyer hierover. "Ik gun Pinkpop alle voorspoed van de wereld, maar kom op zeg: daar is IBA niet voor bedoeld. De beste reclame zijn succesvolle (kleine) initiatieven van mensen uit de streek die daadwerkelijk uitgevoerd worden."

De SP was vorig najaar al uiterst kritisch uit over IBA Parkstad in de Raad. Er werd afgesproken dat er een verbeterplan zou komen waarmee burgers meer bij alle plannen en projecten betrokken worden. Hieruit vloeide onder andere "Bewoners maken Parkstad" voort. Burgers kunnen ideeën inbrengen waarmee de leefbaarheid in hun omgeving groter wordt. Hiervoor kan dan een  financiële bijdrage toegekend worden.

Sponsoring van Pinkpop staat in de ogen van de SP heel ver van deze gedachte af. IBA verdient daarom een verdere kritische houding ten opzichte van de uitvoering van de voorgestelde plannen en projecten. 

 

U bent hier