h

Samen met buurtbewoners in actie voor een verkeersveilige Ganzeweide

3 september 2018

Samen met buurtbewoners in actie voor een verkeersveilige Ganzeweide

Foto: chris hesse

Samen met de buurtbewoners van Heerlerheide startte de SP al eerder een actie voor een verkeersveilige Ganzeweide. In het kader hiervan  bezochten wethouder Claessens en de heer Schmeitz namens de gemeente op zaterdag 24 augustus de Ganzeweide. Ze kregen er uitleg over de gevaarlijke verkeerssituatie die er heerst.

Het grote probleem op de Ganzeweide is dat er door de brede parkeerstrook in de middenberm van deze straat, voor voetgangers een onoverzichtelijke situatie ontstaat bij het oversteken. Ook automobilisten hebben daardoor slecht zicht op de overstekende voetgangers. Daarnaast is er voor hen bij het verlaten van de parkeerstroken, geen zicht op het aankomende verkeer. Bovendien wordt hier vaak veel te hard gereden ondanks het gegeven dat voor dit weggedeelte een 30-kilometerzone geldt. Dit alles draagt bij aan een gevaarlijke verkeerssituatie.

Namens de buurtbewoners spraken Maikel Crutzen en mevrouw Selten de wethouder toe. Maikel Crutzen overhandigde in aanwezigheid van zo'n 40 actievoerders, de petitie met 288 handtekeningen van buurtbewoners aan de wethouder.

De Wethouder toonde zich begripvol. In een reactie onderschreef hij de noodzaak om de Ganzeweide meer verkeersveilig te maken. Maatregelen kosten echter geld. Hij zei toe om dit onderwerp in het eerstvolgende overleg van Wethouders te bespreken. Uiterlijk medio november zal hij hierop terug komen bij de buurtbewoners. Dat is een toezegging die staat!

Maar we zijn er nog niet. De actie is pas werkelijk geslaagd als de gevaarlijke verkeerssituatie opgeheven is en de Ganzeweide opnieuw een veilige straat vboor alle gebruikers is geworden.

U bent hier