h

Begrotingsbesprekingen 2018: MOEDIG VOORWAARTS!

7 november 2018

Begrotingsbesprekingen 2018: MOEDIG VOORWAARTS!

Foto: jordy clemens

Fractievoorzitter Ron Meyer sprak in de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen 2018 over dromen en ambities die de SP-fractie in de gemeenteraad voor Heerlen koestert. Hij schroomde daarbij niet om naast de bereikte resultaten van de afgelopen jaren, ook te benoemen waar nog hard aan gewerkt dient te worden in de komende periode om Heerlen en haar bewoners te laten bloeien. De opkomst bij de laatste verkiezingen, de zorgwekkende ontwikkelingen op het vlak van gezondheidszorg, de positieve ontwikkelingen op gebied van werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zijn centrale thema's. Kritiek betreft vooral plannen waarvan de uitwerking achterwege blijft zoals IBA, het gratis openbaar vervoer in de binnenstad, het wegwerken van de schrijnende sociaal-economische gezondheidsverschillen (waaronder het invoeren van de Kindertandarts), het Mijnmuseum en het besparen op gemeentelijke uitgaven door het inhuren van dure specialisten te beperken. Hieronder vindt u de volledige tekst van zijn betoog.

Vandaag mag ik deze Algemene Beschouwingen voor de 13e keer namens de grootste partij van Heerlen aftrappen. Ik trakteer daarom. En wel op een bijzonder verhaal uit lang vervlogen tijden. Mijnheer de voorzitter, stelt u zich eens het Heerlen voor van 125 jaar geleden. Het Heerlen van 1893. Van vóór Henri Sarolea, de spoorwegverbinding, de mijnen, de Royal en het Glaspaleis. Het was de tijd van de Limburger Koerier:  

Heerlen, 8 Juli. Naar wij uit goede bron vernemen bevinden zich sedert een paar weken in ons midden de heer en mevrouw F. Domela Nieuwenhuis. Het hoofd der socialistische partij in Nederland vertoeft hier incognito, onder den naam zijner echtgenoote, Godhelp. Hij houdt zijne vrouw gezelschap, die zich onder behandeling heeft gesteld van Br. Aloysius en sedert een maand de Kneippkuur volgt

Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de allereerste socialist in de Tweede Kamer was in Heerlen en wel vermomd. Want bevreesd voor het gezag in het katholieke kuuroord. Het is één van die prachtige verhalen die samen het Verhaal van Heerlen vertellen. Domela Nieuwenhuis was één van voorvaderen van onze moderne democratie. Hij had in 1882 de Bond voor het Algemeen Kies- en Stemrecht opgericht. Ook wel Kiesbond genoemd. En met succes: in 1919 werd het Algemeen Kiesrecht afgedwongen.

In 2019 is het exact 100 jaar na het afdwingen van het Algemeen Kiesrecht.
Heerlen is in bijna alle denkbare opzichten veranderd. Van dorp tot stad. Van een socialist die zich vermomde tot een socialist met de ambtsketen. Maar er is ook een overeenkomst en dat is een noodzakelijke strijd voor democratie. In Heerlen zien we een zorgwekkende trend bij alle verkiezingen: van 95% opkomst in 1935 naar 44% in 2018.

Hoe laag moet de opkomst zijn om de democratie hersendood te verklaren? Wanneer vertegenwoordigt een volksvertegenwoordiging het volk niet meer?

De SP vindt dat Heerlen voorop moet gaan in onderzoek en experiment om de democratie van iedereen te laten zijn. Onze moderne Kiesbond verzamelt alle ideeën, initiatieven én deskundigen om de opkomst bij verkiezingen te verhogen. (MOTIE KIESBOND)

Als de Minister van Medische Zorg toekijkt- en bewust niks doet- wanneer commerciële zorgverzekeraars de stekker uit onze ziekenhuizen trekken, dan ligt cynisme op de loer. Als de politiek alles uit handen geeft, aan de markt, waarom zou je dan nog stemmen?

SAMENWERKING boven marktwerking
In Amsterdam en Flevoland kunnen we momenteel zien welke ramp zich voordoet als niet de gekozen volksvertegenwoordigers maar de commerciële cowboys bepalen of een zorginstelling nuttig is of niet. Alleen in een pervers systeem komen de begrippen ‘ziekenhuis’ en ‘failliet’ in één zin voor.

In Heerlen kiezen we voor de gemeentelijke zorg al jaren voor samenwerking ipv marktwerking. Tot tevredenheid van zorgverleners en patiënten. Toch is Heerlen geen eiland. Onze regionale zorginstellingen kunnen te maken hebben met de gevolgen van parasiterende banken, krankzinnige zorgverzekeraars, discutabele vastgoedfinancieringen en de desastreuse ideologie van winst maken over de rug van zieke mensen. Daarom is een SCAN van de kwetsbaarheid van onze regionale zorginstellingen noodzakelijk. (MOTIE JAARLIJKSE SCAN ZORGINSTELLINGEN)

POSITIEVE TRENDS
Heerlen krijgt al jaren grote complimenten voor het inhalen van grote achterstanden. En terecht! Het aantal ww-uitkeringen ontwikkelt zich voor het 7e achtereenvolgende jaar positiever dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel Heerlenaren dat jaarlijks een culturele voorstelling bezoekt is gestegen naar bijna 90%. Driekwart van de Heerlenaren beoordeelt onze muurschilderingen als positief. Op het vlak van onderwijs daalde het aantal vroegtijdig schoolverlaters afgelopen decennia spectaculair.

Nog niet zo heel erg lang geleden, was het ondenkbaar dat onze stad de tippelzone zou sluiten en de dag- en nachtopvang in De Klomp zou afbouwen. Ook de Mini-Hartslag-aanpak (in bijv de Saffierstraat) waarmee buurtoverlast door huisjesmelkers en zorgmijders wordt aangepakt, is indrukwekkend. Het symboliseert de volwassenheid van onze stad als het om leefbaarheid en veiligheid gaat.

In het Centrum is er gekozen voor Waarde boven Winst. Michel Huisman nam de stad met het Maankwartier aan de hand en werd daarbij gesteund door coalities met lef en moed. De klaagzang van een enkele vastgoedbelegger en z’n politieke maatjes mag de stad als een trofee dragen. Het is het resultaat van de keuze voor kwaliteit boven cowboys. En we pakken door! We halen méér groen, water én toekomstige onderwijsnieuwbouw naar ons centrum.

Heerlen koos voor klimaatrechtvaardigheid, met het Mijnwater als sublieme voorbeeld. Verguisd door schreeuw-rechts, gestuwd door stoer-links.

Waar anderen kletsen, levert Heerlen.

HOGERE VERSNELLING

Maar voorzitter, niet alleen complimenten, ook kritiek. Want, waarom draait de motor van dit College nog niet op volle toeren? Er is geen enkele reden om vaart te minderen.

- Waar blijven de concrete plannen voor een Kindertandarts en het bestrijden van de onacceptabele sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Waar blijven de Basisbanen en de Wijkwinkels? En wanneer verwachten we het plan voor gratis OV naar ons centrum? Wanneer wordt het volwaardige Mijnmuseum eindelijk gerealiseerd? U zoekt geld? Wanneer brengen we de externe inhuur eindelijk onder de 10%?
- Wanneer stoppen we met zinloze verplichtingen voor 64-jarigen zonder enige kans op een baan?
- Wanneer volgt het noodplan voor IBA? Zij die überhaupt van het bestaan van IBA weten, weten dat deze boemeltrein nooit tijdig op de eindbestemming komt. Het gros van de beoogde projecten is in de verste verte niet gestart. En ondertussen dromen wereldvreemde bestuurders over 18 miljoen euro kostende Oloïdes. Als klap op de vuurpijl zouden we in mei 2019 de 4e machinist in minder dan 3 jaar tijd op de IBA-boemel kunnen krijgen. IBA-directeur Regterschot is de eerste opvolger van VVD-Kamerlid Azmani die lijsttrekker is bij de Europese Verkiezingen. Het wordt tijd om in te grijpen als we IBA niet in chaos en gemiste kansen willen laten eindigen.

Er is in onze stad en streek geen tijd voor gezapigheid en getreuzel. Energie en elan: alleen zo komen we vooruit met wind tegen.
We roepen het College op om naar een hogere versnelling te schakelen.

TOT SLOT

Heerlen is net als veel Heerlenaren. We werken hard, maar moeten elk dubbeltje een paar keer omdraaien. Dat doen we vol overtuiging, want onze missie is duidelijk.

De Portugese Nobelprijswinnaar Saramago vatte ‘m kernachtig samen: “Als de omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens, laat ons dan die omstandigheden meer menselijk maken.”

Anders gezegd: moedig voorwaarts!
Opdat we onze kinderen een betere stad nalaten.

Overzicht moties:

U bent hier