h

GEMEENTERAAD WIL NIET OP ZICHZELF BEZUINIGINGEN

3 november 2018

GEMEENTERAAD WIL NIET OP ZICHZELF BEZUINIGINGEN

Foto: SP

De gemeente Heerlen moet miljoenen bezuinigen. Vooral de tekorten in de sociale sector door alle rijksbezuinigingen van afgelopen jaren breken de gemeente op. Er zijn nu eenmaal meer mensen en kinderen in Heerlen die hulp en ondersteuning nodig hebben of bijvoorbeeld een aangepaste arbeidsplaats in de sociale werkvoorziening.

Om burgers zoveel mogelijk te sparen hebben alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie hun uiterste best gedaan om minder geld uit te geven. De SP vindt dat de gemeenteraad zelf dan niet achter kan blijven. Nu is er een mogelijkheid dat partijen zogenaamde fractieassistenten mee laten doen met commissievergaderingen. Dat zijn dus geen gekozen raadsleden. Deze fractieassistenten gaan daarvoor per vergadering bijna 100 euro ontvangen. Het gaat in Heerlen om 10 personen dus in totaal om 10.000 euro per jaar. En dus moet de gemeente hiervoor extra geld vrij maken.
De SP vindt dat partijen die gebruik willen maken van deze fractieassistenten hen kunnen betalen uit de zogenaamde fractievergoedingen.
SP-raadslid Olivia Mous diende een motie in om deze 10.000 euro niet in rekening te brengen bij de inwoners van Heerlen en zo te besparen.
Helaas vond de SP geen gehoor bij de andere partijen. De SP is de enige partij die geen extra geld uit wil geven aan zichzelf. De rest van de raad stemde tegen de motie.

U bent hier