h

VEILIG WANDELEN IN MEEZENBROEK

7 november 2018

VEILIG WANDELEN IN MEEZENBROEK

Foto: SP

Vroeger stonden er flats aan de Limburgiastraat in Meezenbroek. Omdat het aantal inwoners in Parkstad daalt, zijn deze nu gesloopt. Daardoor is er nu veel meer groen in de buurt. En in plaats van flats is er nu een groen wandelgebied aangelegd.

Fietsers en scooters hebben dit wandelpad ook ontdekt en rijden er, tot verdriet van wandelaars, in volle vaart door heen. Een buurtbewoonster trok aan de bel bij de SP-fractie. Samen met deze bewoonster gingen SP-raadsleden Sita Bottenberg en Yolanda Claessens ter plekke kijken. Zij zagen dat deze mevrouw gelijk had. Sita Bottenberg kaartte het probleem in de raadscommissie aan bij  de wethouder die over de openbare ruimte gaat. Hij bedacht met zijn ambtenaren een creatieve oplossing. Bij iedere ingang werden voetstappen geschilderd om duidelijk te maken dat het hier om een voetpad gaat. En er wordt meer gehandhaafd. De toekomst zal uitwijzen of dit voldoende is.

U bent hier