h

EEN MOEDIG EN RECHTVAARDIG NIEUWJAAR

21 januari 2019

EEN MOEDIG EN RECHTVAARDIG NIEUWJAAR

Foto: SP

Er kan veel gezegd worden over 2018, maar niet dat het een saai jaar was. Of dat de SP zich al lanterfantend en anoniem door de Heerlense politiek heeft bewogen. Natuurlijk, actiever kan altijd en daar zal niemand op tegen zijn. Maar een snelle blik op de website van SP Heerlen en de onderwerpen die daar aan de orde komen, laat zien dat we als afdeling bepaald niet hebben stilgezeten.

Een willekeurige dwarsdoorsnede:  het verzet tegen de manier waarop Sibelco haar zilverzandgroeves denkt te kunnen herinrichten, een ondubbelzinnige steun aan stakers in het Streekvervoer, de realisatie van een veilige Kasteellaan en een nieuwe pinkiosk aan de Kasteellaan in Meezenbroek, een bevlogen gevoerde verkiezingscampagne in maart, met als prachtig resultaat 10 zetels, opnieuw de grootste fractie én weer twee wethouders. Eindelijk een fatsoenlijk speeltuintje voor de kinderen van de Molenberg!
We trokken de buurten in en ondersteunden bewoners bij breed gedragen acties, zoals bijvoorbeeld aan de Ganzeweide en de Kasteelbuurt. En -zonder compleet te willen zijn- wat te denken van onze actieve jongerenafdeling ROOD, die meteen maar naar het Provinciehuis trok om gedeputeerde Mackus een rapport te overhandigen over de resultaten van hun onderzoek naar overvolle bussen naar de Heerlense scholen.

De titel van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen was ‘Moediger dan de rest’; de titel van het nieuwe coalitieakkoord: ‘Samen doorbouwen met lef’. Dat is wat we de Heerlense SP- leden wensen. Een 2019 waarin wij als SP-afdeling weer onze moed zullen tonen, meer dan anderen; een jaar waarin we doorbouwen aan onze stad, met lef. Ik wens u een 2019 toe waarin het Tijd is voor Rechtvaardigheid.  

U bent hier