h

Heerlense School en het Verhaal van Heerlen

23 maart 2019

Heerlense School en het Verhaal van Heerlen

Foto: Youri Beckers

Het moest in de jaren 70 allemaal snel weg, de gebouwen die ook maar iets te maken hadden met de voor Heerlen zo belangrijke mijnindustrie. Bijna niets herinnert nog aan deze bloeiperiode van Heerlen. Raadsleden Ron Meyer en Chris Hesse hebben, met ondersteuning van een drietal Heerlenaren (Rik Mertens, Mat Snijders en Maurice Hermans) een Initiatiefvoorstel ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen niet in dezelfde fouten te vervallen als toen. Heerlen kent indrukwekkende verhalen die vaak samenhangen met gebouwen, buurten of plekken in de stad. De SP is van mening dat de aanstaande verbouwing van ons centrum een uitstekende gelegenheid is om de indrukwekkende verhalen van onze stad te vertellen.

Foto: Youri Beckers
De sloop -afgelopen decennia- van vele herkenbare en karakteristieke gebouwen in ons centrum heeft veel Heerlenaren en bezoekers beziggehouden. We kunnen stellen dat weinig steden zo snel en zo ingrijpend veranderden als Heerlen. Wie kent nog de Witte Boerderij in de Saroleastraat, of de tijdschriftenkiosk die voor dit gebouw stond? Of het ‘Toetergebouw’ aan de Akerstraat? Je kunt gebouwen mooi vinden of niet, maar dat ze een verhaal hebben staat vast. 

 

Foto: Youri Beckers
Wij stellen in dit Initiatiefvoorstel voor, om uit te gaan van het principe dat architectuur en ontwikkelingen in de stad er zijn voor de mensen van de stad en niet andersom, oftewel ‘waarde boven winst’. Daarom moet bij nieuwbouw duidelijk zijn wat er op deze plek was, is en zal komen: wat gebeurde op deze plek, welke verhalen vertellen Heerlenaren over deze plek en hoe zien we dat verhaal terug in de
nieuwbouw?

Betrek Heerlenaren bij het behouden en/of terugbrengen van de historie van de stad. Waar zit onze ziel en zaligheid als het gaat over de gebouwen, waar zijn de verhalen van de Heerlenaren en hoe maken we dat zichtbaar?

Heerlen is een eigenwijze stad, met eigenwijze verhalen. Díe verhalen en díe geschiedenis willen we met dit Initiatiefvoorstel niet verloren laten gaan. Wij roepen het College op om hier actief invulling aan te geven.

Op donderdag 28 maart, om 19.30u, wordt een openbare avond gehouden over dit initiatiefvoorstel. Locatie is De Twee Gezusters, Putgraaf 3 in Heerlen.

 

 

U bent hier