h

Stijging tarieven RD4 voor ophalen afval

23 mei 2019

Stijging tarieven RD4 voor ophalen afval

Foto: Siebrand Vos / Dagblad de Limburger

Dit artikel stond op 16 mei in Dagblad De Limburger. RD4 heeft de afgelopen jaren echter forse verbeteringen  in het afvalproces aangebracht. Daarnaast scheidt de gemiddelde burger zijn afval steeds beter waardoor de kosten voor de afvalverwerking gedrukt werden. Merkwaardig dat dan de tarieven stijgen en daarom een goede reden voor de SP-fractie om Raadslid Chris Hesse onderstaande vragen aan het College in de Raadsvergadering van 29 mei te laten stellen.
  1. Bent u bekend met het artikel dat op 16 mei 2019 in Dagblad De Limburger stond over RD4 en de hierin genoemde kostenstijging?

  2. Sinds wanneer is het College op de hoogte van de kostenstijgingen bij RD4? En:wanneer en door wie is besloten tot een tarievenstijging?

  3. In het artikel wordt wethouder Van Zutphen geciteerd. Waarom spreekt verantwoordelijk wethouder Claessens niet namens het College?

  4. Het College stelt dat het onvermijdelijk is om deze kostenstijging door te berekenen aan de inwoners. Op basis waarvan doet de wethouder deze uitspraak?

  5. Is het niet voorbarig om dit zo te stellen, vooral omdat de andere negen gemeenten hierover nog helemaal geen standpunt hebben ingenomen?

  6. Veel mensen begrijpen niet waarom de tarieven stijgen, terwijl ze veel beter scheiden. Is het College bereid om in deze tijd van duurzaamheid(stransitie) naar alternatieven te zoeken dan enkel een rauwe tarievenstijging? Welke alternatieven ziet het College?

  7. Kunt u schetsen hoe de ontwikkeling is geweest van de kosten en tarieven van de afgelopen 10 jaar, voor de Heerlense burger voor het ophalen van afval? 

U bent hier