h

Te lage raadsvergoeding wordt maandenlang niet opgemerkt

14 mei 2019

Te lage raadsvergoeding wordt maandenlang niet opgemerkt

Tot droefenis van de SP heeft de gemeenteraad enige tijd geleden besloten tot extra uitgaven voor politieke vergoedingen aan fractie-assistenten, die (vreemd genoeg) niet uit de fractievergoeding betaald worden. Het ging tijdens het debat hierover volgens een meerderheid van de raad met zo’n 10.000 a 15.000 euro slechts om “een relatief klein bedrag.”

Waar de raad moet bezuinigen op uitgaven in de stad, vindt een meerderheid in de raad het geen probleem om voor zichzelf extra kosten te maken. De SP was verbijsterd, maar stond helaas alleen. In het verleden pleitte de SP meermaals voor het bevriezen of verlagen van de raadsvergoeding en/of de kosten die de raad maakt. Toen er nog meer landelijke richtlijnen en regels omtrent de hoogte van de vergoedingen kwamen, pleitte de SP voor bestuurlijke ongehoorzaamheid.

Die bestuurlijke ongehoorzaamheid lijkt nu alsnog plaatsgevonden te hebben. De gemeente betaalde namelijk “een relatief klein bedrag” niet uit aan de gemeenteraadsleden. Kennelijk zo onbeduidend dat niemand anders (dan SP’ers die hun geld nota bene voor 75 procent afdragen) het vooralsnog opmerkte.

Daarom stelde fractievoorzitter Ron Meyer de volgende schriftellijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

 1. Klopt het dat de raadsleden in Heerlen in de maanden januari tot en met april een afwijkend, lager bedrag ontvingen?  

  - Zo nee, wat klopt er niet?
  - Zo ja:

 1. Is het juist dat het van januari tot en met april 2019 voor de hele gemeenteraad gaat om 6.732 euro in totaal gaat? Is het juist dat het zonder correctie voor heel 2019 om ruim 20.000 euro gaat?
 2. Heeft enig ander raadslid dit afgelopen maanden opgemerkt en correctie geëist? Zo ja, wie en wanneer?
 3. Als de rest van de raad dit kennelijk niet mist en nota bene de enige fractie met een Solidariteitsregeling (SP’ers dragen 75% van hun raadsvergoeding af en investeren die in gezamenlijke idealen) erop moet wijzen, deelt het College de opvatting van de SP-fractie dat een correctie niet nodig is? Zo nee, waarom niet?
 4. Deelt u de opvatting van de SP-fractie dat een mogelijke toekomstige verhoging van de raadsvergoeding overbodig is, aangezien de rest van de raad het niet eens opmerkt als er in 4 maanden tijd 6.732 euro niet worden uitgekeerd?
 5. ‘Den Haag’ zal vast het leger niet naar Heerlen sturen als de gemeenteraad een lagere raadsvergoeding ontvangt (en dat bedrag bijvoorbeeld in het versterken van de lokale democratie investeert). Is het College bereid om bestuurlijk ongehoorzaam te blijven en deze vergoeding niet te corrigeren? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het College bereid om dit beleid ook op zichzelf toe te passen en een vergelijkbaar bedrag (bedrag dat per raadslid te weinig werd uitgekeerd) op de riante vergoedingen van het College te bezuinigen? Zo nee, waarom niet?

Als het College het moeilijk vindt om mede voor de raad op bovenstaande vragen te antwoorden, is het College dan bereid om hierover een debat te organiseren over hoe om te gaan met deze situatie (inclusief wat we zouden kunnen doen met 20.000 euro)?

Als het juist is en er geen correctie plaatsvindt en de gemeetne dat bedrag in zinvolle zaken zoals het verhogen opkomst bij verkiezingen, de strijd tegen kinderarmoede, de herinvoering stadskrant , etc... investeert, verdient de gemeente(raad) een compliment voor het alsnog doorvoeren van een bezuiniging op zichzelf. De SP-fractie bakt dan, naar grootmoeder’s recept- én uit eigen middelen bekostigd-,  aardbeienvlaai. Omgerekend naar de rest van het jaar komt die bezuiniging op de raad neer op ruim 20.000 euro.

Nu zijn we natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar de reactie hierop van zowel B&W áls de overige fracties in de gemeenteraad.

U bent hier