h

Skatehal The Promise

11 juni 2019

Skatehal The Promise

Begin vorig jaar heeft ROOD, jongeren binnen de SP, een enquête gehouden onder gebruikers van de skatehal. Daaruit bleek al dat er dingen niet goed gingen. SP-raadslid Yolanda Claessens heeft toen schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Martin de Beer en hem gevraagd om actie te ondernemen. Naar aanleiding van het incident in februari van dit jaar tussen de beheerder en een van de gebruikers, heeft zij in de raadsvergadering van 27 februari jl. opnieuw aan de wethouder gevraagd om nu eindelijk te zorgen voor een oplossing.

Daarop heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de betreffende gebruiker en de beheerder, waardoor de situatie in elk geval verbeterd is. Omdat dit incident niet op zichzelf stond, heeft de wethouder een onderzoek laten uitvoeren door Pro Freestyle. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse verschillende gebruikersgroepen en op basis van die gesprekken is een advies opgesteld.

De SP is blij dat de wethouder alle conclusies uit het advies overneemt. Ten eerste moet er snel duidelijkheid komen over de toekomst van de skatehal. Er komt op korte termijn een onderzoek van alternatieve locaties, waar meer
samenhang is met activiteiten op het gebied van urban culture. Er komt een advies- en stuurgroep, die regelmatig gesprekken zal houden met gebruikers en beheerders.

We zijn er nog niet, maar er zijn wel stappen gezet naar een oplossing. We blijven de ontwikkelingen volgen, want de skatehal is een belangrijke voorziening, niet alleen voor de jongeren in Parkstad, maar ook ver daarbuiten.

U bent hier