h

De SP-hulpdienst wijst ook mensen met schulden op hun rechten

6 augustus 2019

De SP-hulpdienst wijst ook mensen met schulden op hun rechten

4 miljoen van de circa 17 miljoen inwoners in Nederland zitten in (vaak ernstige) financiële problemen.  Rekenen we deze cijfers naar de eigen woonomgeving om, dan betekent dit dat 1 op de 4 buurtgenoten hiermee te maken kan hebben. Mede hierdoor doen veel personen een beroep op bewindvoering en schuldhulpverlening. Voor deze mensen geldt dat hun de rechten doorgaans goed bewaakt worden.

Toch zijn er veel mensen met schulden die niet weten wat hun rechten en plichten zijn. Zij zien zich geregeld geconfronteerd met betalingsregelingen die door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders zijn afgedwongen betreffende huur, zorg of andere financiële verplichtingen. Vaak hebben ze daardoor te weinig geld over om van rond te komen.

Juist voor deze laatste groep mensen biedt de hulpdienst van de Socialistische Partij de mogelijkheid om te onderzoeken of er iets aan hun financiële situatie gedaan kan worden.

Wilt u hierover meer weten, meldt u zich dan aan voor een afspraak door op woensdagavond tussen 1900 en 2000 uur of op zaterdagochtend tussen 1000 en 1100 uur te bellen met de telefonist van SP-huis op 045-5725777.

U wordt dan in ieder geval op de hoogte gebracht van uw rechten en plichten bij schulden en vorderingen en uw "beslagvrije voet" wordt berekend met de juiste gegevens. Deze beslagvrije voet is het bedrag waar u minimaal recht op heeft, zodat u beter kunt rondkomen. Schuldeisers dienen wettelijk rekening te houden met deze beslagvrije voet.

U bent hier