h

Ontwikkelingen inzake voormalig pand autoverhuurbedrijf Bastiaans/Spoorsingel 50

14 oktober 2019

Ontwikkelingen inzake voormalig pand autoverhuurbedrijf Bastiaans/Spoorsingel 50

Foto: SP

De Spoorsingel/GMS-kant van het spoor heeft het decennialang zwaar
gehad. Waakzaamheid op het vlak van de leefbaarheid is nog steeds
noodzakelijk. Het is goed om te zien dat er in dit gebied ontwikkelingen plaatsvinden. Er is gezien het verleden wel alle reden
om ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Voldoen die ontwikkelingen aan de visie van het College op dit gebied en voldoen ze aan alle regels die de leefbaarheid van de buurt(bewoners) ten goede komen. Daarom stelden de SP raadsleden Sedayi Bayraktar en Ron Meyer onderstaande vragen aan het College van B&W.

 1. Deelt u de opvatting van de SP dat het College voor dit deel
  (Spoorsingel/GMS-kant) van onze stad met z'n specifieke geschiedenis van overlast en actuele uitdagingen zeer waakzaam moet zijn? Zo ja, uit welke acties blijkt uw waakzaamheid voor dit gebied?

 2. Deelt u de opvatting dat dit gebied nabij het Maankwartier, met z'n rauwe rand, historische panden en streetart-potentie grote kansen kent? Zo ja, heeft het College een specifieke (stedenbouwkundige) visie op het gebied Kempkensweg-Sittarderweg-Willemstraat-Spoorsingel dat over een lange geschiedenis en kansrijke toekomst beschikt?

 3. Deelt u de opvatting dat na het realiseren van het Maankwartier juist dit deel van de stad het zeer verdient dat het de vooruitgang van het stationsgebied voelt? Oftewel: hoe zult u de vooruitgang van het stationsgebied verder de GSM buurt in leiden?

 4. Wat is die visie? Of, wanneer ontwikkelt het College die visie?

 5. Welke ontwikkelingen passen in deze visie en welke niet?

 6. Kent u het relatief eenvoudige maar indrukwekkende plan van Michel Huisman voor de Kempkensweg? Zo nee, bent u bereid zich daarin te verdiepen? Zo ja, wat is de opvatting van het College over dit plan?

 7. Deelt u de opvatting dat het pand van het voormalige
  autoverhuurbedrijf Bastiaans een beeldbepalende plek is in dit
  gebied en het dus van essentieel belang is welke ontwikkeling hier plaatsvindt? Zo ja, welk beleid en welke regie van de gemeente heeft op de ontwikkeling van dit pand plaatsgevonden?

 8. Van omwonenden ontving de SP recentelijk meldingen/signalen over verbouwingsactiviteiten die zowel binnen als aan de buitenkant van het pand zonder vergunning zijn uitgevoerd. Klopt het dat er afgelopen maanden verbouwingsactiviteiten, zowel binnen als aan de buitenkant van het pand, zijn uitgevoerd?

 9. Indien het wel klopt, voor welke bouwwerkzaamheden is er vergunning verleend?

 10. Wanneer is die vergunning verstrekt? Is deze voor of na de verbouwingsactiviteiten afgegeven?

 11. Hebben omwonenden inspraakmogelijkheid gekregen?

 12. Indien nee, waarom is voor de omwonenden de inspraakmogelijkheid genegeerd?

 13. Is er zonder een vergunning bouwwerkzaamheden zowel binnen als aan de buitenkant van het pand uitgevoerd?

 14. Als er zonder vergunning verbouwingswerkzaamheden zijn verricht, welke maatregelen heeft het college toegepast?

 15. Indien er geen maatregelen zijn getroffen, is het college met de SP het eens dat de gemeente alsnog maatregelen neemt of gaat handhaven?

 16. Volgens de memo van 2 juli 2019 zou de eigenaar/initiatiefnemer na de zomerperiode van 2019 met een nader uitgewerkt (of aangepast) ontwikkelplan komen. Is dit al gebeurd?

 17. Indien dat wel is gebeurd, wat behelst dit plan en past het deze keer wel binnen het voor dat gebied geldende bestemmingsplan? En, voldoet dat plan ook aan de specifieke stedenbouwkundige visie voor dat gebied mocht het college daarvoor reeds een visie hebben vastgesteld?

 18. Zo ja, wanneer wordt er gestart met de uitvoering van het ontwikkelplan van de eigenaar?

U bent hier