h

Grote zorgen om de huishoudelijke zorg

25 maart 2020

Grote zorgen om de huishoudelijke zorg

SP-raadslid Yolanda Claessens heeft het College vragen gesteld over
signalen dat de huishoudelijke zorg tijdelijk gestopt zou zijn bij
Meander. Vanwege een tekort aan beschermingsmiddelen zouden medewerkers en MENSEN DIE ZORG NODIG HEBBEN het risico lopen op besmetting met het Coronavirus.
Raadslid Yolanda Claessens wil weten of de signalen kloppen en hoe Meander en het gemeentebestuur van Heerlen de noodklok in Den Haag luiden. Niemand wil dat medewerkers BESMET worden, maar mensen DIE ZORG NODIG HEBBEN kunnen niet (lang) zonder huishoudelijke zorg.

Yolanda Claessens: "Den Haag zal moeten zorgen voor adequate bescherming van de "vitale beroepen" en de "helden in de frontlinie". Al die mooie woorden zullen moeten worden gevolgd door daden. Voor de medewerkers én voor de KWETSBARE ouderen."

Ze stelde de volgende vragen aan het College van B&W in Heerlen:

  1. Meander verzorgt in opdracht van de gemeente de huishoudelijke zorg. Is het juist dat Meander per direct- tijdelijk- stopt met deze zorg vanwege een tekort aan beschermingsmiddelen? Zo ja, wanneer en hoe?

Indien bovenstaande vraag bevestigend wordt beantwoord, stel ik ook deze aanvullende vragen:

  1. Hoeveel mensen zullen hoe lang precies door dit besluit geen hulp bij het huishouden meer krijgen?
  2. Is het College het met de SP eens dat mensen met een indicatie voor hulp bij het huishouden niet voor een langere periode verstoken kunnen blijven van deze hulp? Zo ja, wat zal het College doen?
  3. Geldt dit ook voor andere zorginstellingen in onze regio of in het land?
  4. Hoewel dit niet onder de formele verantwoordelijkheid van de gemeente valt: hoe zit het met mensen die persoonlijke verzorging nodig hebben?
  5. Deelt het College de opvatting dat het weliswaar prachtig is dat velen spreken over ‘helden in de zorg’, maar dat die woorden niet zo heel veel betekeken als die helden in de zorg niet over voldoende beschermingsmiddelen kunnen beschikken?
  6. Wanneer en hoe luidt het College alle denkbare noodklokken in Den Haag om voldoende beschermingsmiddelen te organiseren?
  7. Is het College bereid om de raad komende dagen met hoge frequentie te informeren over hoe lang deze onderbreking van de huishoudelijke hulp zal duren?

Heeft u meer informatie, stuur een mail naar Yolanda Claessens via heerlen@sp.nl

U bent hier