h

Meldpunt verrommeling

1 juni 2020

Meldpunt verrommeling

Foto: sita bottenberg

Op vele plaatsen in onze stad puilen de prullenbakken uit en zwerven afval en onkruid rond. Dat is een verantwoordelijkheid van onze hele Heerlense gemeenschap, met de gemeente als belangrijke hoeder. Veel bewoners zijn de troep beu. SP-raadslid Sita Bottenberg-Brylka deelt die ergernis en is het Meldpunt Verrommeling gestart.

Bottenberg wil dat de lediging van de afvalbakken uiterlijk binnen twee weken plaats vindt. Ook wil ze weten hoe handhavend kan worden opgetreden. Ze zal het Meldpunt Verrommeling zo lang als nodig is in zetten om gemeente, woningcorporaties, bestuurders en onze hele gemeenschap bij de les te houden.

Deze vragen stelde Sita Bottenberg-Brylka aan Wethouder Charles Claessens op basis van tientallen meldingen die via het Meldpunt Verrommeling binnen kwamen:

- Wat zijn de oorzaken van uitpuilende prullenbakken? Waarom lijken de bakken te weinig geledigd te worden?

- Hoe zorgt het College voor lediging op korte termijn, uiterlijk binnen twee weken en welke structurele oplossing past het College toe?

- Ook vijvers liggen bezaaid met blikjes (zoals bijvoorbeeld bij de Groene Boord) en afval. Welke maatregelen neemt het College om de veelvuldige klachten tegen te gaan en handhavend op te treden?

Meldpunt Verrommeling: mail of app de foto's, inclusief locatie en beschrijving naar: heerlen@sp.nl of Sita Bottenberg-Brylka: 06 55118677; sita.bottenberg@ziggo.nl

U bent hier