h

SP steunt 15 Burgemeesters: "Stop de tweedeling, investeer in mensen"

21 juni 2020

SP steunt 15 Burgemeesters: "Stop de tweedeling, investeer in mensen"

Afgelopen dagen presenteerden burgemeesters van 15 steden een manifest om de tweedeling, veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook burgemeester Roemer van Heerlen steunde het manifest. De SP in Heerlen doet samen met de SP-fracties uit de 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. "Juist op plekken waar meer armoede bestaat en zorg en ondersteuning
nodig is, moet de overheid nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden. Wij ondersteunen de oproep van de burgemeesters._" zegt de Heerlense SP-fractievoorzitter Ron Meyer.

Meer geld naar de jeugdzorg. De SP-fracties willen dat het kabinet de gemeenten meer geld geeft zodat er niet bezuinigd, maar geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld de jeugdzorg. "Alle gemeentes hebben nu al grote tekorten op jeugdzorg. Dat wordt waarschijnlijk alleen maar pijnlijker. Wie de aandeelhouders van KLM redt, mag niet wegkijken van de jeugdzorg! Daarmee raak je gezinnen en kinderen die het al heel moeilijk hebben door de coronacrisis, extra hard." zegt Meyer. De SP wil mede daarom het minumumloon verhogen en de huren verlagen.

"Na de bankencrisis in 2008 koos de regering voor harde bezuinigingen op de zorg en de solidariteit. De lonen van de mensen die nu "vitale beroepen" worden genoemd, stonden jarenang stil. Wie staan er vervolgens in de frontlinie tijdens crises? Inderdaad, diezelfde zorgverleners. We zijn dat niet vergeten. Na het klappen, wordt het tijd om te lappen!" aldus Meyer.

U bent hier