h

Sensoren in Heerlense afvalbakken: doekje voor het bloeden of effectief?

27 juli 2020

Sensoren in Heerlense afvalbakken: doekje voor het bloeden of effectief?

Foto: Sita Bottenberg-Brylka

Bij wijze van proef zullen 25 publieke afvalbakken in Heerlen voorzien worden van een sensor die aangeeft dat een afvalbak vol is. Zo kunnen de afvalbakken meteen gelegd worden en wordt voorkomen dat er troep naast de afvalbakken gedumpt wordt. Het installeren van sensoren in afvalbakken lost echter volgens SP-raadslid Sita Bottenberg-Brylka de oorzaak van het dumpen niet op. „Er zou heel goed een financiële oorzaak kunnen zijn.” zo stelt ze.

 

Sita Bottenberg-Brylka vraagt zich af of het plaatsen van sensoren in 25
publieke afvalbakken geen symptoombestrijding is, ook al gaat het dan
om een proef. Sita Bottenberg-Brylka wil laten uitzoeken waar het afval vandaan komt dat op veel plekken rondom de afvalbakken wordt gestort en stelt hierover vragen aan het stadsbestuur. Was er meer of minder afvaldumping rondom afvalbakken vóór de invoering van afvalscheiding volgens de diftar-methode? Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Dit houdt in dat de afvalheffing naast een vast basisbedrag per jaar ook uit een variabel gedeelte kent, waarbij de hoogte afhankelijk is van de hoeveelheid afval die een huishouden produceert. Bottenberg-Brylka: „Wat zijn de cijfers van voor de invoering en van nu? Kan het zijn dat er een financiële stimulans is om afval te dumpen?” Het raadslid sluit dit beslist niet uit. Hoe dan ook: veel inwoners van Heerlen zijn de troep beu. SP-raadslid Sita Bottenberg-Brylka deelt die ergernis en is daarom het Meldpunt Verrommeling gestart.

 

Meldingen over verloedering zetten de gemeenteraad kort geleden aan tot het vragen om maatregelen. Sensoren plaatsen kan tot vermindering van overlast zorgen en wordt door B en W bij wijze van proef uitgevoerd. Kosten: achtduizend euro. Sita Bottenberg-Brylka zet daar vraagtekens bij:
„Hoeveel afvalbakken heeft Heerlen en hoeveel extra afvalbakken kunnen er geplaatst worden voor achtduizend euro? Hoeveel extra handhaving kan er plaatsvinden voor dat bedrag?”  

Ziet u rondzwervend afval of anderssoortige verrommeling in uw buurt, mail of app hiervan foto's, inclusief locatie en beschrijving naar:
heerlen@sp.nl of stuur deze rechtstreeks aan: Sita Bottenberg-Brylka: 06 55118677; sita.bottenberg@ziggo.nl

U bent hier