h

Staat van onderhoud voormalig hoofdkantoor Oranje Nassaumijnen

12 augustus 2020

Staat van onderhoud voormalig hoofdkantoor Oranje Nassaumijnen

Foto: chris hesse

Het voormalig Hoofdkantoor van de Oranje Nassaumijnen (gebouwd in
1931, ontworpen door architect Dirk Roosenburg en gerestaureerd in
1995-[‘96) staat onder nr. 512784 ingeschreven in het register van
Rijksmonumenten;
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/512784. Het gebouw verkeert in een slechte staat van onderhoud. Reden voor SP-raadslid Chris Hesse om onderstaande vragen aan het College van B&W te stellen:

  1. Is het college ervan op de hoogte dat de eigenaar van een rijksmonument, op grond van de Erfgoedwet, de verplichting kan worden opgelegd om dat monument te onderhouden?

  2. Bent u ervan op de hoogte dat een criterium hiervoor (o.a.) is de actieve of passieve verwaarlozing van het monument waardoor de instandhouding van het monument in gevaar komt? (B.v. achterstallig schilderwerk waardoor schade aan het monument kan ontstaan?).  

  3. Is het college er ook van op de hoogte dat een zgn. last onder dwangsom kan worden opgelegd ‘… bij schade door slijtage of verwering van materialen’?

  4. Bent u het met de SP eens dat dit gebouw zichtbaar (zie
    foto’s) te kampen heeft met achterstallig onderhoud?
  5. Kunt u aangeven wanneer (en hoe) u World of Walas (eigenaar van dit Rijksmonument), heeft aangeschreven of wanneer (en hoe) u van plan bent om dat te doen?

U bent hier