h

Franck Peeters stopt als raadslid

4 september 2020

Franck Peeters stopt als raadslid

Foto: SP

Raadslid Franck Peeters stopt om persoonlijke redenen als raadslid. Peeters zat sinds 2018 voor de SP in de gemeenteraad maar geeft aan deze verantwoordelijke taak niet meer te kunnen combineren met zijn andere werkzaamheden. Hij wordt opgevolgd door Piet Brauer, die eerder al raadslid voor onze partij was.

In een brief aan de burgemeester schrijft Peeters dat hij niet langer zijn taken kan vervullen ‘met de toewijding en inzet die de burgers van Heerlen én mijn collega-raadsleden mogen verwachten.’ Op 30 september neemt hij afscheid van de gemeenteraad. Franck Peeters, de vriendelijke reus in de SP-fractie, was onder andere vurig pleitbezorger van directer en duidelijker contact door de gemeente met Heerlenaren en een betere behandeling van mensen in de sociale werkvoorziening.

De SP bedankt Franck Peeters voor de manier waarop hij onze partij en de burgers van Heerlen vertegenwoordigd heeft.

U bent hier